Investerare

Huvudstaden i världens lyckligaste land är ett intressant investeringsobjekt. Helsingfors har en mycket välfungerande verksamhetsmiljö och stadens F&U-investeringar uppgår till imponerande siffror. Karakteristiskt för Helsingfors är att lösningar utvecklas i samarbete mellan företag, forskningsinstitut och medborgare. Därför erbjuder också staden kostnadsfria, skräddarsydda tjänster för varje investeringsfas.