Uthyrning av lekområden och tilläggsgårdar åt daghem

Ett daghem kan använda en park i staden som lekområde eller hyra ett allmänt område som tilläggsgård.

På den här sidan

Ett daghem kan göra ett användningsrättsavtal för att använda en park i Helsingfors stad eller en del av den som lekområde. Avtalet är tidsbegränsat. Användningsrätt till en park eller ett lekområde beviljas utan kostnad.

Ansök om användningsrätt eller hyr en tilläggsgård

Fyll i ansökningsblanketten och skicka den per e-post till kontrollanterna för enheten för områdesanvändning och -övervakning på adressen ulkoilma@hel.fi

Fyll i blankett

Ansök om användningsrätt eller hyr en tilläggsgård

Hyra en tilläggsgård

Ett daghem eller en annan aktör kan också hyra ett allmänt område som tilläggsgård, varvid området som hyrs endast är i daghemmets eget bruk. Hyresavtalet är tidsbegränsat och det kan göras för högst 10 år.  

Hyrorna för tilläggsgårdar grundar sig på zoner. Se vilken zon ditt daghem tillhör på zonkartan. Priserna är:

  • i zon 1 och 2 0,17 euro/m²/månad
  • i zon 3 0,13 euro/m²/månad

Zonkarta (pdf, på finska)

Bra att veta om friluftsområden för daghem

  • Användningsrätten till en park eller uthyrning av ett område bedöms från fall till fall. 
  • När kontrollanten har behandlat ansökan får du antingen ett beslut om uthyrning med dess villkor för det eller ett beslut och hyresavtalet som dess villkor som ska undertecknas.
  • På grund av den höga användningsgraden för allmänna lekområden och parker är det inte alltid möjligt att ge ett daghem användningsrätt till det lekområde som det i första hand ansöker om.
  • Du kan säga upp hyresavtalet genom att skicka en skriftlig uppsägningsanmälan (pdf, på finska) till områdesanvändningen.
  • Ta kontakt med kontrollanterna om du behöver göra ändringar i avtalet.