Anmälningar enligt hälsoskyddslagen

Till stadens miljötjänster ska du bland annat anmäla verksamhet med skönhetssalong, hotell, skola, daghem och idrottslokal.

På den här sidan

Redogör i anmälan för din verksamhet och de lokaler som används. Det är viktigt att du listar alla tjänster som erbjuds under "beskrivning av verksamheten". När du gör en ändringsanmälan ska du så noggrant som möjligt redogöra för vad som ändras i verksamheten eller lokalerna. Miljötjänsterna går igenom anmälan och kontrollerar att uppgifterna är tillräckliga för registrering.

Anmäl verksamhet i enlighet med hälsoskyddslagen

Anmäl verksamhet i enlighet med hälsoskyddslagen i e-tjänsten Ilppa. I samma tjänst kan du också anmäla försäljning eller servering av mat. Du kan logga in i tjänsten med inloggningsuppgifterna till Suomi.fi genom att antingen använda mobilcertifikat eller nätbankskoder.

Ytterligare upplysningar

Om du inte kan lämna en elektronisk anmälan, fyll i pdf-blankett och skicka den jämte bilagor per e-post till kymp.terveydensuojelu@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

Uträtta ärenden på webben

Elektronisk ärendehantering

Kräver identifiering.

Fyll i blankett

Skicka post

Postadress

Miljötjänster / miljöhälsoenheten, PB 58235, 00099 Helsingfors stad

Vilken typ av verksamhet kräver en anmälan?

Enligt hälsoskyddslagen ska du anmäla ibruktagandet av följande anläggningar, ändring av verksamheten, byte av företagare eller upphörande av verksamheten:

 • Ungdomslokal, daghem, klubblokal för barn eller lekpark 
 • Skola eller läroanstalt
 • Verksamhetsenhet inom socialvården som ger fortlöpande vård 
 • Skönhetssalong 
 • Tatueringsstudio
 • Solarium 
 • Konditionssal eller motionslokal
 • Hotell eller annan inkvarteringslokal
 • Allmän bastu (man behöver inte anmäla om det är frågan om beställningsbastu)
 • Simhall eller bassänglokal
 • Allmän badstrand eller vinterbadplats
 • Flyktingförläggning

Anmälningar om distribution av hushållsvatten finns på en separat sida.

För en skönhetssalong i ditt hem behöver du bara göra anmälan om där görs åtgärder som penetrerar huden, till exempel microblading. Om du har separata rum för skönhetssalongen i ditt hem, till exempel en gårdsbyggnad eller ett garage, ska du anmäla det. Enbart barberar- och frisörtjänster behöver inte anmälas.

Checklista för anmälan

 1. Skaffa en Suomi.fi-fullmakt om du inte redan har en

  För att kunna göra en anmälan i e-tjänsten behöver du en Suomi.fi-fullmakt från det företag som du vill anmäla till. Läs mer och skaffa fullmakt i tjänsten Suomi.fi(Länk leder till extern tjänst).

 2. Redogör för din verksamhet och dina lokaler

  Redogör i anmälan för din verksamhet och de lokaler som används. Det är viktigt att du anger alla tjänster som erbjuds under ”beskrivning av verksamheten”. När du gör en ändringsanmälan ska du så noggrant som möjligt redogöra för vad som ändras i verksamheten eller lokalerna.

 3. Bifoga en planlösning

  Det är bra att till anmälan bifoga en aktuell möblerings- eller planlösning. Ritningen behöver inte vara officiell. Planritningen ska visa lokalens vattenpunkter.

 4. Lämna anmälan via e-tjänsten

  Anmälan görs i miljöhälsovårdens anmälningstjänst Ilppa.fi(Länk leder till extern tjänst). I samma tjänst kan du också anmäla försäljning eller servering av mat.

Hur fortskrider handläggningen av ärendet?

Miljötjänsterna går igenom anmälan och kontrollerar att uppgifterna är tillräckliga för registrering. Om informationen är bristfällig begär man ytterligare information av dig. Man strävar efter att handlägga din anmälan inom 7 dygn från det att du har lämnat all information som behövs för handläggningen.

Den verksamhet du har anmält registreras och du får ett intyg över registreringen. Intyget skickas till den e-postadress du uppgett. Om du inte har uppgett någon e-postadress eller om du har begärt det i anmälningsblanketten får du intyget per post. Om du har lämnat anmälan i miljöhälsovårdens e-tjänst Ilppa ser du de uppgifter du anmält i tjänsten.

Efter anmälan får tillsynsmyndigheten information om din verksamhet och upptar din verksamhet inom den regelbundna tillsynen. Tillsynsmyndigheten utför inspektioner och bistår och vägleder dig i frågor som rör hälsoskydd. Verksamheten du har anmält kontrolleras vanligtvis för första gången inom 3–12 månader efter att anmälan mottogs.

Registrering av anmälan och kontrollerna är avgiftsbelagda för företaget, du kan kontrollera beloppen i avgiftstabellen (pdf på finska).

Anvisningar för olika lokaler

I anvisningarna nedan anges vilka krav och rekommendationer som gäller för olika lokaler. Du kan utnyttja dem när du planerar lokaler eller funderar på om någon lokal är lämplig för den egna verksamheten. Dessutom hittar du anvisningar för egenkontroll inom hälsoskyddet.