Misstankar om matförgiftning och anmälningar om olägenhet

Som livsmedelsföretagare ska du lämna in en anmälan till den kommunala livsmedelstillsynen om den mat du säljer eller serverar misstänks ha orsakat matförgiftning, en allergisk reaktion eller någon annan olägenhet.

På den här sidan

Med matförgiftning avses en infektion eller förgiftning som orsakas av mat eller hushållsvatten. Orsakerna till matförgiftning är vanligtvis virus, bakterier eller de toxiner som produceras av dem. Matförgiftning kan också orsakas av parasiter, svampar, giftiga växter och kemiska ämnen. Som livsmedelsföretagare ska du lämna in en anmälan till den kommunala livsmedelstillsynen om den mat du säljer eller serverar misstänks ha orsakat matförgiftning, en allergisk reaktion eller någon annan olägenhet.

Anmäl misstanke om matförgiftning som företagare

Lämna in en anmälan i Miljöhälsovårdens e-tjänst Ilppa, varifrån den endast vidarebefordras till den som övervakar livsmedelslokalen. Vid behov begär övervakaren ytterligare information av dig och ger anvisningar.

Uträtta ärenden på webben

Hur kan jag som kund anmäla en misstanke om matförgiftning?

Om du som kund har besökt ett företag som säljer eller serverar livsmedel i Helsingfors och du misstänker att den mat eller dryck du har intagit har orsakat dig matförgiftningssymtom, en allergisk reaktion eller någon annan olägenhet, ska du lämna in en konsumentanmälan i Miljöhälsovårdens e-tjänst Ilppa. Vi rekommenderar att också ge feedback direkt till företaget. 

Till Ilppa.fi-tjänsten(Länk leder till extern tjänst)

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/matforgiftning.