Registering av en smidig kiosk och anmälningsskyldighet

Du ska registrera din food truck eller någon annan mobil livsmedelslokal för regelbunden verksamhet och i vissa fall meddela livsmedelsmyndigheterna om utomhusförsäljning.

På den här sidan

En mobil livsmedelslokal är en försäljnings- eller hanteringsplats för livsmedel som rullar på hjul eller är tillfällig. Sådana är till exempel food trucks, försäljningsbilar, tälttak, försäljningscyklar eller -stånd. För din mobila livsmedelslokal behöver du en registreringsanmälan för regelbunden verksamhet. Kom ihåg att meddela livsmedelsmyndigheterna om du ämnar sälja livsmedel på ett evenemang.

Gör en anmälan om en mobil livsmedelslokal

Gör registreringen på e-tjänsten Ilppa eller på en skild blankett. Du kan identifiera dig i tjänsten med Suomi.fi-identifikation genom att använda antingen mobilcertifikat eller nätbankskoder.

Ytterligare upplysningar

Om du inte kan fylla i anmälan på tjänsten Ilppa, fyll då i PDF-blanketten eller Word-blanketten och skicka den med bilagor per e-post till adressen elintarviketurvallisuus@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post). Du kan också skriva ut blanketten och skicka den per post.

Uträtta ärenden på webben

Skicka post

Postadress

Helsingfors stads miljötjänster/Livsmedelssäkerhet, PL 58235 00099 Helsingfors stad

Hur länge innan verksamheten påbörjas måste jag göra registreringsanmälan?

Gör en anmälan om grundande av livsmedelslokal till livsmedelssäkerhetsenheten senast fyra veckor innan verksamheten påbörjas.

Handläggning av registering och betalning

Ange så noggranna uppgifter som möjligt om din verksamhet i din anmälan och bifoga en bild av din försäljningspunkt.

Livsmedelssäkerhetsenheten skickar ett intyg åt dig när din anmälan har tagits emot för handläggning. Handläggningen av anmälan är avgiftsbelagd.

 Se prisuppgifter i miljöhälsovårdens PDF-fil med taxor (på finska).

Livsmedelskontrollanten granskar din försäljningspunkt när du har påbörjat verksamheten. Kontrollanten säkerställer bland annat att din försäljningspunkt är lämplig för försäljning av den mat du har valt och att arbetssätten är hygieniska. 

Kom också ihåg att göra anmälan om verksamheten avbryts eller avslutas.

 

Anmälningsskyldighet om utomhusförsäljning av livsmedel

Du ska berätta för livsmedelsmyndigheterna om var och när du tänker sälja livsmedel utomhus. Detta kallas för anmälning. Livsmedelsmyndigheterna gör slumpmässiga kontrollbesök, i synnerhet i samband med större publikevenemang.

När har jag anmälningsskyldighet?

Du ska meddela livsmedelstillsynen till exempel i dessa fall:

  • Du åker till en ny plats med din food truck för att sälja livsmedel
  • Din restaurang deltar i ett evenemang där man serverar mat i tält.
  • Ditt företag ämnar dela ut smakprov på mässor

När behövs det ingen anmälan?

Om du inte är näringsidkare och du är verksam som privatperson under 12 dagar per år. Verksamheten ska vara lågriskverksamhet som till exempel småskalig försäljning av kaffe eller bakverk.

Föreningar, skolor och församlingar behöver inte meddela om sporadiska försäljningar på marknader, kaffetillställningar eller evenemang. Sörj ändå för att hygienen är god och att livsmedlen förvaras i rätt temperaturer.

Om du inte är säker på om du behöver meddela livsmedelsmyndigheterna, ta då kontakt på ulkomyynti@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Så här gör du en anmälan

Meddela livsmedelssäkerhetsenheten senast fyra vardagar innan försäljningsevenemanget. Med anmälan berättar du var, när och vad du planerar att sälja. Anmälan är kostnadsfri.

Frågor som gäller mobila livsmedelslokaler och utomhusförsäljning kan skickas till adressen ulkomyynti@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Gör anmälan i första hand på nättjänsten.

Fyll i den elektroniska blanketten(Länk leder till extern tjänst)

Om du inte kan fylla i ansökan på nättjänsten, fyll då i PDF- eller Word-blanketten och skicka den per e-post till adressen ulkomyynti@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

Anmälningsblankett (pdf)

Anmälningsblankett (doc)