Högskolor

Högskolorna är viktiga partner för Helsingfors inom forskningsverksamhet, främjande av tillgången till arbetskraft och utveckling och kommersialisering av innovationer. Stadens mål är att stärka högskolornas ställning och verksamhetsbetingelser som internationellt konkurrenskraftiga innovations- och kompetenskluster.

Kuvituskuva: opiskelijoita

Högskolepartner

I stadens partnerskap med Helsingfors universitet och Aalto-universitetet prioriteras främjandet av den gemensamma internationella synligheten och attraktionskraften samt innovationer, forskningssamarbete och företagande. 

Med Yrkeshögskolan Metropolia, varav staden äger 42 procent, görs ett intensivt samarbete framför allt kring utvecklingen av campusen i Kvarnbäcken och Arabia. 

Med Hanken, Konstuniversitetet, Försvarshögskolan samt yrkeshögskolorna Haaga-Helia, Diakonia, Arcada, Humak och Laurea bedriver staden till exempel samarbeten kring praktik, undervisning, forskning, utveckling och företagande. 

Kontaktperson

Ida Björkbackan kasvokuva

Ida Björkbacka, specialplanerare

ida.bjorkbacka@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post) 

tfn 09 310 25281