Högskolor

Högskolorna är viktiga partner för Helsingfors inom forskningsverksamhet, främjande av tillgången till arbetskraft och utveckling och kommersialisering av innovationer.

Stadens mål är att stärka högskolornas ställning och verksamhetsbetingelser som internationellt konkurrenskraftiga innovations- och kompetenskluster.