Nätverket Helsingin tekijät

Partnerskapsnätverket Helsingin tekijät är turist-, evenemangs- och restaurangbranschernas gemensamma nätverk som har som mål att tillsammans utveckla Helsingfors till världens mest hållbara och intelligenta turism- och evenemangsstad med attraktionskraft. Nätverket är en framstående utvecklargrupp som har mångsidiga nätverksmöjligheter med större och mindre aktörer i olika branscher. Partner hålls uppdaterade om nyheter, händelser, statistik och utbildningar i branschen. Nätverket erbjuder ett stort urval verktyg för företagens utveckling av sin verksamhet. Partner har dessutom företräde inom Helsingfors internationella åtgärder inom B2B-försäljning och marknadsföring.

Vilka fördelar erbjuder nätverket Helsingin tekijät till sina medlemmar?

Medlemmarna har en avgiftsfri tillgång till tre nätverksmöten varje år. Mötena består av expertanföranden, spridning av aktuell information, utbildning, verkstäder och möjligheter till nätverksbildning tillsammans med det mångsidiga nätverket. För nätverket ordnas dessutom varje år flera mindre tema- och sektorspecifika möten, såsom frukostmöten. 

Alla medlemmar har en avgiftsfri tillgång till Helsingfors årliga turismseminarium. 

Nätverket har tillgång till en egen digital arbetsyta där såväl medlemmarna som stadsorganisationen kan bland annat dela aktuell information och material, nätverka och ordna verkstäder. Arbetsytan är också en plattform för aktuell statistik och forskning om turism och evenemang.

Nätverkets partner har företräde i Helsingfors internationella åtgärder i B2B-försäljning och marknadsföring och när man planerar program för internationella besök av researrangörer, medier och påverkare. Dessutom får nätverker använda Helsingfors material för internationell försäljning och marknadsföring. 

Helsingin tekijät-nätverkets medlemmar har möjlighet till ett företagsspecifikt sparrningsmöte om valt ämne tillsammans med experter från Helsingfors stad.

Nätverket har tillgång till den mest aktuella informationen från turist-, evenemangs- och restaurangbranscherna samt den senaste statistiken och forskningen om turism och evenemang. För nätverkspartner genomförs utbildningar och verkstäder om utveckling av deras egen verksamhet. Nätverket möjliggör kollegialt lärande mellan partner.

Nätverket har företräde i att delta och påverka åtgärderna för utveckling av turism och evenemang i Helsingfors, bland annat genom att utnyttja nya verktyg, utbildningar och verkstäder.

Möjlighet till synlighet i broschyrer på turistinformationen och synlighet i turistinformationens digitala kanaler. För att främja rekommendationen har medlemmen möjlighet att introducera och presentera turistinformationens personal till det egna företagets tjänst/produkt. 

Hur kommer man med i turismnätverket Helsingin tekijät? 

Om du vill vara en del av Helsingfors-varumärket och förbinda dig med att tillsammans utveckla Helsingfors till ett hållbart och smart turistmål samt vara med i att öka Helsingfors internationella välkändhet och föreställning, är du välkommen till vårt nätverk. Årsavgifterna bildas enligt följande: 

- omsättning om högst 3 miljoner euro = 500 € / år 

- omsättning om högst 3 miljoner euro samt områdesorganisationer i turism = 3 500 € / år 

Till priserna läggs den gällande mervärdesskatten. 

Ansök dig till nätverket genom att uppge ditt intresse till vår nätverkskontaktpersoner. 

Helsingin tekijät -nätverkskontaktpersoner

Bild: Munfilmi / Munfilmi

Mari Heininen
Expert
+358 40 583 8162(Link startar ett telefonsamtal)
mari.heininen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Vid frågor som berör Helsingin tekijät -partnerskapsnätverket, vänligen var i kontakt med Mari Heininen.

Bild: Sakari Röyskö / Business Helsinki

Juha Riehunkangas
Expert, nätverkssamarbete
+358 40 552 1976(Link startar ett telefonsamtal)
juha.riehunkangas@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Vid frågor som berör Helsingin tekijät -partnerskapsnätverket, vänligen var i kontakt med Mari Heininen.