Företagens tillstånd och lokaler

På dessa sidor finns mer information om olika tillstånd som beviljas av staden, uthyrning av lokaler samt användningen av allmänna områden i företagsverksamheten.

Terassilla
Bild: Karoliina Bärlund

Terrasser och parklet

För ett utomhusserveringsområde vid en restaurang eller ett café behöver du ett terrasstillstånd, om terrassen byggs på stadens allmänna gatu- eller parkområde.

Se terrasstillstånden