Turismens hållbarhet i Helsingfors

Helsingfors har i all sin verksamhet förbundit sig till hållbarhet. Enligt många internationella mätare klarar sig Helsingfors och turismen som en del av staden bra inom hållbar utveckling. Hållbarhet syns som skillnadsfaktor och konkurrensfördel för Helsingfors. Hållbar tillväxt och förnyelse förverkligas om de offentliga och privata aktörerna ändrar sina verksamhetssätt ansvarsfullt och långsiktigt. För att lyckas krävs dessutom planmässighet, mätning, uppföljning, kommunikation samt stöd åt företag och andra aktörer på deras resa mot certifiering och kontinuerlig utveckling av verksamheten. Målet är att vara världens mest hållbara turistmål.

Vi utvecklar Helsingfors till världens mest hållbara och smartaste turistmål.

Helsingfors stadsstrategi

På det internationella planet är Helsingfors en föregångare och problemlösare när det gäller hållbarhet inom turist- och evenemangsbranscherna.

Handlingsprogram för turism och evenemang 2022–2026 

Den goda livets Helsingfors

Man kan leva ett gott liv i Helsingfors sett från många olika perspektiv. Både lokalinvånare och besökare kan njuta av renheten, funktionaliteten och säkerheten i Helsingfors.

Helsinki – It's a good life

I många internationella rankinglistor placerar sig Finland fint i toppen.

Utveckling av hållbar turism

Utveckling av turistföretags hållbarhet

Helsingfors stödjer turistföretag på många olika sätt för att främja hållbarhet. Kolla in guiderna och annat relaterat stödmaterial på vår sida Turismens hållbarhet för företag.

Helsingfors principer för hållbar turism

Helsingfors har fastställt principerna för hållbar turism (eng. policy) som styr all utveckling av turismen vid staden. Bekanta dig med Helsingfors principer för hållbar turism (pdf, på engelska).

Hållbarhet i Helsingfors handlingsprogram för turism och evenemang

Helsingfors handlingsprogram för turism och evenemang 2022–2026 (pdf, på engelska) är indelat i huvudmål och av dessa är punkt B särskilt kopplad till hållbarhet. Punkten omfattar följande delmål:

B.1. Miljöns hållbarhet och koldioxidneutralitet som spjutspetsområde inom utvecklingen

B.2. Helsingforsborna, inkludering samt social och kulturell hållbarhet i centrum för utvecklingen

B.3. Helsingfors ligger globalt sett i framkant av hållbarhet, vilket verifieras med index och certifieringar

B.4. Tillgången på kunnig arbetskraft är et livsvillkor för sektorerna

B.5. Satsningar på heltäckande säkerhet är en grundläggande förutsättning för dragningskraften.

Kolavtrycket från och klimatvägkarta för turismen i Helsingfors

Utsläppen från turismen i Helsingfors(Länk leder till extern tjänst) (på finska) beräknades våren 2023 för första gången tillsammans med 14 andra kommuner i Nyland. Kalkylen genomfördes av projektet Carbon Neutral Experience. Bekanta dig med resultaten från kalkylen (pdf). Utifrån resultaten av kalkylen skapades en klimatvägkarta för turismen i Helsingfors för åren 2023–2036 (pdf, på finska).

Program för cirkulär ekonomi inom turism och evenemang

I åtgärd 23 i Helsingfors vägkarta för cirkulär ekonomi och delningsekonomi (pdf, på finska) ingår ett program för cirkulär ekonomi inom turism och evenemang som omfattar sju helheter. Programmet utarbetades i juni 2023.

Helsingforsbornas delaktighet i utvecklingen av turismen

Enligt handlingsprogrammet för turism och evenemang 2022–2026 (på engelska) ska all utveckling utgå från Helsingforsbornas välfärd. Helsingfors har en handlingsplan för delaktiggörande av invånarna för åren 2022–2024 (på finska). Enheten för turism och destinationstjänster i Helsingfors följer upp Helsingforsbornas synpunkter på turismens verkningar på staden med en undersökning som görs vartannat år. Den senaste undersökningen gjordes i februari 2023 (år 2019, år 2021(Länk leder till extern tjänst), på finska). Dessutom frågar Helsingfors med hjälp av en enkät till lokalborna om deras utvecklingsidéer. Staden ordnar också hörandemöten och informerar aktivt om det aktuella läget och kommande projekt inom turismen. I delaktighetsrapporten för 2023 (på finska) beskrivs närmare resultaten från olika undersökningar och enkäter och åtgärderna som dessa leder till.

Inkludering i turism och evenemang

Enligt Helsingfors handlingsprogram för turism och evenemang 2022–2026 är Helsingforsborna, inkludering samt den sociala och kulturella hållbarheten i centrum för utvecklingen. Våren 2023 färdigställdes en omfattande nulägesanalys av inkludering inom turism och evenemang i Helsingfors (på engelska), som också innehåller stegmärken för utveckling av inkluderingen i framtiden.

Certifieringar och index

Turismens hållbarhet måste främjas trovärdigt, mätbart och jämförbart. Möjligheterna till gröntvätt måste aktivt minskas och i detta vill Helsingfors föregå som exempel. Helsingfors eftersträvar en topplacering i Global Destination Sustainability Index(Länk leder till extern tjänst) till år 2026, en Green Destinations-certifiering(Länk leder till extern tjänst) under år 2024 samt märkningen Sustainable Travel Finland(Länk leder till extern tjänst) före år 2025. Respons på implementering eller innehåll av certifieringar kan skickas via detta formulär(Länk leder till extern tjänst).

Ekokompassi-certifikat

Helsingfors stadskansli (dit också turism och destinationstjänster hör) beviljades den 12.5.2023 ett Ekokompassi-certifikat för hantering och utvecking av miljöfrågor enligt Ekokompassi-miljöhanteringsystemet.

Helsingfors stadskansli (dit också turism och destinationstjänster hör) beviljades den 12.5.2023 ett Ekokompassi-certifikat för hantering och utvecking av miljöfrågor enligt Ekokompassi-miljöhanteringsystemet.
Helsingfors stadskansli (dit också turism och destinationstjänster hör) beviljades den 12.5.2023 ett Ekokompassi-certifikat för hantering och utvecking av miljöfrågor enligt Ekokompassi-miljöhanteringsystemet.
Kontorsbyggnaden för enheten för Helsingfors turism och destinationstjänster på Folkskolegatan 3 har i november 2022 nått LEED Gold-certifikatet (klassificeringsverktyget LEED v4 Core&Shell). Folkskolegatan 3 strävar dessutom efter att vara så ansvarsfull som möjligt i fråga om energianvändningen: såväl fastighetselen, fjärrvärmen som fjärrkylan är koldioxidfria.
Kontorsbyggnaden för enheten för Helsingfors turism och destinationstjänster på Folkskolegatan 3 har i november 2022 nått LEED Gold-certifikatet (klassificeringsverktyget LEED v4 Core&Shell). Folkskolegatan 3 strävar dessutom efter att vara så ansvarsfull som möjligt i fråga om energianvändningen: såväl fastighetselen, fjärrvärmen som fjärrkylan är koldioxidfria.

Experten på turismens hållbarhet