Fasta kioskplatser

På den här sidan

Kioskplatser är försäljningsplatser som är avsedda för försäljning av glass, grillprodukter och andra livsmedel. Hyresavtalen för kioskplatser är tidsbegränsade. Kioskplatserna är konkurrensutsatts för åren 2022–2029. Vi meddelar om lediga platser och platser som blir lediga på den här sidan. Du får mer information om prissättning av försäljningsplatser i prislistan (pdf, på finska).

Uthyrning av kioskplatser för åren 2023–2029

De kioskplatser som blivit lediga på Helsingfors allmänna områden har sålts på basis av de prisanbud som getts i en nätauktion. Hyrestiden för kioskplatser är 1.5.2023–31.12.2029. Platserna som hyrs ut och hyresavtalsvillkoren presenteras när konkurrensutsättningen börjar sidan Huutokaupat.com (på finska)(Länk leder till extern tjänst). Vi meddelar om kommande lediga platser och platser som blir lediga på den här sidan.

Bra att veta om kioskplatser

  • Placering av en kiosk på en ledig kioskplats förutsätter alltid åtgärds- eller byggnadstillstånd. Läs mer om bygglov.
  • Du kan också sälja livsmedel från en smidig kiosk, alltså från en mobil livsmedelskiosk. 
  • Lokaltjänster hyr ut stadens affärslokaler.
  • Du kan säga upp ditt hyresavtal genom att skicka en skriftlig uppsägningsanmälan (pdf, på finska) till områdesanvändningen. 
  • Ta kontakt med kontrollanterna som hanterar markuthyrning om du behöver göra ändringar i ditt avtal.