Reklam på en allmän plats

Vill du placera din reklam på ett gatuområde? Ansök om tillstånd för permanenta reklamanläggningar och banderoller som ska fästas på broar från staden. Läs också anvisningarna för valreklam och mobila reklamställningar.