Miljöansvar

På denna sida hittar du information om de olika delområdena i miljöansvaret. Sidan har även en kalkylator för koldioxidavtryck, som är avsedd för evenemangsarrangörer. Vi hoppas att kalkylatorn hjälper dig med att arrangera och utveckla ett klimatvänligt evenemang.

Gärningar för ett klimatansvarsfullt evenemang

Miljöpåverkan uppstår från aktiviteterna i samband med evenemanget, såsom ökad trafik, ljudåtergivning, servering, transporter och anskaffningar. Om exempelvis avfallshanteringen sköts dåligt, minskar det publikens trivsel och orsakar nedskräpning, vilket även kan medföra olägenhet utanför evenemangsområdet.
 

Beakta evenemangets eventuella miljöpåverkningar redan när du först börjar planera evenemanget och leta efter lösningar för att minska dem.

 • Som evenemangsplatsen väljs en plats som är tillgänglig, hinderfri och lämplig med tanke på infrastrukturen som behövs för anordnandet av evenemanget, undvikandet av buller, arrangemanget av avfallshanteringen och undvikandet av skador till naturen.
 • Vid arrangemanget och nedmonteringen av evenemanget samt under evenemanget används förnybar energi eller förnybara bränslen bland annat i fordonen, maskinerna och anordningarna. 
 • Besökarna uppmuntras att anlända till fots, med cykel eller med kollektivtrafik. Detta beaktas även i planeringen av evenemanget till exempel med tanke på tidtabellerna för kollektivtrafiken och övervakade cykelparkeringsplatser.
 • Evenemangsarrangören tar hand om renligheten på evenemangsplatsen och beaktar att evenemanget sannolikt har effekter även utanför själva evenemangsplatsen.
 • Invånarna och företagen inom evenemangsområdet meddelas på förhand om evenemanget och bullertidtabellen.

 • I upphandlingarna för evenemanget betonas produkter och tjänster som produceras på ett hållbart och etiskt sätt.
 • Om evenemanget har ett eget elavtal, använder man 100-procentigt förnybar sol- eller vindel med EKOenergis miljömärke.
 • I evenemanget utnyttjas återanvändbara, fleråriga och återvunna material (till exempel mässmattor, banderoller, arbetskläder). Anordningar och utrustning hyras. 
 • I evenemanget undviker man att dela ut extra varor eller underordnade produkter, såsom broschyrer, reklamskjortor eller kepsar.

 • I evenemanget serveras ett omfattande utbud veganska och vegetariska matalternativ samt hållbart producerad närmat.
 • Mataktörerna i evenemanget använder i första hand återanvändbara tallrikar och gafflar. Om det är nödvändigt att använda engångstallrikar, ska biologiskt nedbrytbara alternativ användas (EN13432-standard).
 • Evenemanget har ett återlämningssystem för flaskor, burkar och stop.
 • Matsvinnet minskas genom god planering. Överflödiga portioner kan till exempel säljas med rabatt i slutet av evenemangsdagen. Även möjligheten att skänka matsvinnet till livsmedelsbistånd kan utredas.
 • Det går att fylla ens egen vattenflaska i evenemanget. 

 • Evenemangets arrangör tar reda på plikten att göra en anmälning om buller i god tid (rekommenderat minst 60 dygn före evenemanget) och lämnar in den eventuella anmälan om buller senast 30 dygn före evenemanget till stadens miljöskyddsmyndighet.
 • Mängden avfall som uppstår minimeras. Om friluftsevenemang för över 500 personer lämnas dessutom avfallshanteringsplan till stadens miljötjänster senast 30 dygn före evenemanget. Närmare anvisningar på stadens webbplats.
 • Sorteringen görs lätt för besökarna genom tydliga skyltar och placering av sopkärl. Bra praktiska tips om hur man genomför en hållbar avfallshantering finns i guiden Roskat Riviin! (på finska).

Kalkylator för koldioxidavtryck för evenemang

Med hjälp av kalkylator för koldioxidavtryck för evenemang kan du beräkna koldioxidavtrycket för ditt evenemang. Vår kalkylator för koldioxidavtryck lämpar sig för evenemang av olika storlekar och olika typer från friluftsevenemang till kongress samt för hybrid- och virtuella evenemang.

Beställ kalkylatorn för koldioxidavtryck och handboken(Länk leder till extern tjänst)


Helsingfors stad har skapat en kalkylator för koldioxidavtryck för evenemang som lämpar sig för evenemang av olika storlek och typ, från friluftsevenemang till kongresser, hybrid- och virtuella evenemang. 
Du behöver inga särskilda kunskaper om beräkning av koldioxidavtryck för att använda kalkylatorn. Syftet med kalkylatorn är att hjälpa evenemangsarrangörer att identifiera de viktigaste källorna till utsläpp från evenemang. Genom att identifiera de viktigaste utsläppskällorna blir det lättare att planera mer klimatvänliga evenemang.

Ett evenemangs koldioxidavtryck beskriver evenemangets inverkan på den globala uppvärmningen. Den globala uppvärmningseffekten mäts genom utsläpp av växthusgaser, varav de viktigaste är koldioxid (CO2), metan (CH4) och dikväveoxid (N2O).
Beräkningen av koldioxidavtrycket består av sex komponenter som identifierats som de viktigaste utsläppsfaktorerna för evenemang. Dessa områden omfattar:

•    trafik och transporter
•    energiförbrukning
•    mat
•    avfall
•    anskaffningar
•    inkvartering

Kalkylatorn har implementerats av Sitowise Oy och bygger på principerna för livscykelanalys och de allmänt använda riktlinjerna i Greenhouse Gas Protocol.

Helsingfors stad kommer att fråga om erfarenheterna av att använda kalkylatorn för koldioxidavtryck för evenemang från de organisationer har beställt den. Kalkylatorn kommer att vidareutvecklas på basen av feedback från användarna. Genom att fylla i formuläret som öppnas från länken får du kalkylatorn (Excel-fil) och handboken (PDF-fil) via e-post.

Du kan läsa vår integritetspolicy här (pdf på finska)

kalkulatör för koldioxidavtryck