Forskad information

Statistik om turism

All forskningsdata finns inte nödvändigtvis i tillgängligt format. Om du p.g.a. tillgängligheten behöver hjälp med tolkningen av forskningsdatan, vänligen kontakta specialplanerare Jukka Punamäki(Länk leder till extern tjänst) från enheten för turism och destinationstjänster.

Undersökningar om inkomster och sysselsättning inom turism (på finska)

Turisminkomst och sysselsättning inom turism i Helsingfors 2022 (på finska) & Jämfört med andra turismzonerna - Power BI(Länk leder till extern tjänst) (på finska)
Turisminkomst och sysselsättning inom turism i Nyland per kommun 2021 (på finska)
Turisminkomst och sysselsättning inom turism i Helsingfors 2018 (på finska)
Turisminkomst och sysselsättning inom turism i Helsingfors 2016 (på finska)
Turisminkomst och sysselsättning inom turism i Helsingfors 2015 (på finska)

Uudenmaan matkailutulo- ja työllisyysselvitys 2016 (laaja)
Uudenmaan matkailutulo ja -työllisyys vuonna 2016 (infograafi)

Helsingforsbornas syn på turism

Helsingforsborna och turism 2023 - Helsingforsbornas syn på turism och evenemang & bilaga: Jämförelse med andra europeiska städer (på finska)
Helsingforsborna och turism 2021 - Helsingforsbornas syn på turism och evenemang(Länk leder till extern tjänst)
Helsingforsborna och turism 2019 - Helsingforsbornas syn på turism och evenemang

Övriga undersökningar

Turister i huvudstadsregionen 2022 (på finska)
Inhemska turister i Finland och huvudstadsregionen juni-augusti 2022 (på finska)
Utländska och inhemska turister i Finland, april 2020 - december 2021 (på finska)
Utländska och inhemska turister i huvudstadsregionen, april 2020 - december 2021 (på finska)
Inhemska turister i Helsingforsregionen, juni 2020 – januari 2021 (på finska)
Utländska turister i huvudstadsregionen 2020 (på finska)
Utländska turister i huvudstadsregionen 2019 (på finska)
Utländska turister i huvudstadsregionen 2018 (på finska)

Undersökningar om turister utförd av Helsingfors Hamn Oy

Helsingfors Hamn: Kryssningspassagerare 2019 (på finska) (undersökning av utländska kryssningspassagerarnas penninganvändning, sommar 2019, på finska)
Helsingfors Hamn: Gränsundersökning 2018 och kryssningspassagerare 2019 (på finska)
Helsingfors Hamn: Gränsundersökning 2016 (på finska)

Utveckling av turismen i Helsingfors

Helsingfors stads ledande sakkunnig Pekka Mustonen har analyserad utveckling av turismen i Helsingfors:

Resultaten av gränsundersökning (januari 2020, på finska)
Kryssningspassagerare 2019: Väsentliga resultat av gränsintervjuer och Bluetooth-följning (på finska)
Statistik av turismen år 2018 (på finska)
Turismen i Helsingförs år 2017 (på finska)

Övriga undersökningar och statistik

Nylands förbund(Länk leder till extern tjänst)
Visit Finland (på finska och engelska)(Länk leder till extern tjänst)
Helsingfors Hamn (på finska)(Länk leder till extern tjänst)
Visit Finlands statistiktjänst Rudolf (på finska)(Länk leder till extern tjänst)
Helsingfors statistiska årsbok 2023

Material om turism och evenemang i Helsingfors

Turism-, restaurang- och eventbranscher i Helsingfors

Fakta av turismen 05.09.2023 (på engelska)