Anmälan om verksamhet som berör livsmedelskontaktmaterial

Du ska anmäla inledande, väsentlig ändring eller upphörande av verksamhet eller byte av verksamhetsutövare som berör livsmedelskontaktmaterial. Livsmedelskontaktmaterial är alla material och produkter som kommer i kontakt med livsmedel.

På den här sidan

Anmälningsskyldigheten gäller tillverkare, importörer och distributörer av livsmedelskontaktmaterial, såsom partihandel. Redogör i anmälan för ditt verksamhetsställe och den kontaktmaterialverksamhet som bedrivs där. Anmäl även om det sker någon väsentlig ändring i verksamheten, såsom om verksamhetsutövaren byts eller verksamheten upphör. Livsmedelskontaktmaterial är alla material och produkter som direkt eller indirekt kommer i kontakt med livsmedel. Dessa inkluderar livsmedelsförpackningsmaterial, kärl och matbestick samt köksredskap och -apparater.

Gör en skriftlig anmälan för ditt verksamhetsställe och den kontaktmaterialverksamhet som bedrivs där. Om verksamheten bedrivs i Helsingfors ska du lämna en anmälan till Helsingfors stads tillsynsmyndighet.

Gör en anmälan om kontaktmaterialföretagare

Gör en anmälan om kontaktmaterialföretagare i e-tjänsten Ilppa eller med en separat blankett. Du kan logga in i tjänsten med inloggningsuppgifterna till Suomi.fi genom att antingen använda mobilcertifikat eller nätbankskoder.

Ytterligare upplysningar

Om du inte kan fylla i den elektroniska blanketten, fyll i pdf- eller Word-blanketten och skicka den per e-post till kymp.elintarviketurvallisuus@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Uträtta ärenden på webben

Elektronisk ärendehantering

Kräver identifiering.

Skicka post

Postadress

Miljötjänster / livsmedelssäkerhetsenheten, PB 58235, 00099 Helsingfors stad

Checklista för anmälan

 1. Lämna anmälan i god tid

  Lämna anmälan i god tid eller senast fyra veckor innan du inleder verksamheten. 

 2. Anmäl verksamheten i e-tjänsten

  Gör en anmälan om kontaktmaterialföretagare i miljöhälsovårdens e-tjänst Ilppa.fi(Länk leder till extern tjänst).

 3. Vänta tills din anmälan har behandlats och på certifikatet

  Vi handlägger din anmälan i genomsnitt inom sju arbetsdagar från att vi mottog anmälan. Vi kontaktar dig om vi behöver ytterligare information. Vi skickar dig ett certifikat när din anmälan har behandlats.

 4. Betala handläggningsfakturan när du får den

  Handläggningen av anmälan är avgiftsbelagd. Du får en faktura över handläggningen i efterskott. Du kan kontrollera livsmedelstillsynens avgifter i tabellen över avgifter (pdf på finska).

Övervakning av kontakmaterialverksamhet

Genom anmälan får vi behövlig information om verksamheten och vi för in informationen i vår tillsynsdatabas. Efter registreringen omfattas din verksamhet som berör livsmedelskontaktmaterial av regelbunden tillsyn. Tillsynsfrekvensen beror på verksamhetens omfattning och risker. Livsmedelsrådgivningen ger vägledning i frågor som rör inledandet av kontaktmaterialverksamhet.

Läs mer om lagstiftningen som gäller kontaktmaterialföretagare

Mer information om kontaktmaterialverksamhet och lagstiftningen som gäller livsmedelskontaktmaterial finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Lagstiftning på Livsmedelsverkets webbplats(Länk leder till extern tjänst)