Terrasstillstånd

Med terrasser avses restaurangers och kaféers uteserveringsområde på gator eller i parker. Du kan hyra ett terrassområde i området framför din affärslokal.

På den här sidan

Du kan hyra ett terrassområde i området framför din affärslokal. Terrassäsongen delas in i en sommarperiod och en vinterperiod. Sommarperioden löper från början av april till slutet av oktober och vinterperioden från början av november till slutet av mars. Sommar- och vinterterrasserna kan vara olika stora.

Fyll i ansökan för att hyra ett terrassområde

Ansök om hyrning av ett terrassområde genom att fylla i den elektroniska blanketten i stadens e-tjänster eller genom att fylla i en separat blankett. Du kan identifiera dig i tjänsten med Suomi.fi-autentisering med antingen mobilcertifikat eller nätbankskoder.

Ytterligare upplysningar

Om du inte kan fylla i den elektroniska blanketten, fyll i PDF-blanketten och skicka den jämte bilagor till adressen ulkoilma@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

Uträtta ärenden på webben

Fyll i ansökan för att hyra ett terrass-område

Kräver identifiering.

Fyll i blankett

Bilagor till ansökan

Skicka alla listade bilagor i PDF-format. Vi kan inte behandla din ansökan utan bilagor.

En plan över placeringen av terrassen i skalan 1/500 på kartunderlaget. Du kan hämta kartunderlaget från karttjänsten(Länk leder till extern tjänst).

En planritning av terrassen i skalan 1/50 eller 1/100. Markera terrassens mått (längd och bredd), placering av möbler, passager och ingångar samt bredden på det fotgängarområde som hålls fritt på planritningen. Terrassområdet får uppta högst hälften av fotgängarområdets bredd.

Observera att det fria utrymmet på gatuområdet alltid ska vara minst 150 cm brett och 220 cm högt.

Observera att fotgängarcentrumområdet (pdf, 5MB) har separata anvisningar för placering av terrasser och att Centralgatan (pdf) har en egen dimensionering.

Fastighetsägarens (vanligtvis bostadsaktiebolagets) samtycke till att det allmänna området framför affärslokalen får användas för uteservering. För att skaffa samtycket kan du använda exempelvis blanketten Fastighetsägarens samtycke (pdf).

Handelsregisterutdrag för det företag som ansöker om tillstånd. Du får utdraget från Patent- och registerstyrelsen(Länk leder till extern tjänst). Utdraget får vara högst tre månader gammalt.

Fotografier av gatuområdet och fasaden framför vilken terrassen ska placeras. När du gör en Parklet-ansökan ska du även bifoga fotografier av gällande trafikmärken och gatubrunnar i området.

Fotografier eller teckningar av de möbler och konstruktioner som ska placeras på terrassen.

Till Parklet-ansökan bifogas dessutom ett intyg över en giltig ansvarsförsäkring.

Om ett ombud ansöker om tillstånd på den egentliga sökandes vägnar, behöver du också en fullmakt för ombudet.

Var får jag placera terrassen?

Du kan hyra ett terrassområde i området framför din affärslokal. Det får finnas högst en gata mellan uteserveringsområdet och restaurangen eller kaféet som det är anslutet till. Mer information om placeringen finns i terrassanvisningen (pdf).

På trottoarer är utgångspunkten att terrasserna dimensioneras så att minst hälften av trottoarens bredd förblir fri för fotgängare och alltid minst 150 cm. Terrassen får inte störa användningen av det offentliga stadsrummet, hindra tillträdet till en fastighet eller tillgängligheten, eller äventyra trafiksäkerheten. Fotgängarcentrumområdet (pdf, 5 MB) och Centralgatan (pdf) har separat dimensionering för placering av terrasser.

När du planerar var terrassen ska placeras, bör du beakta att Helsingfors har livligt trafikerade och smala gator, där man måste lämna tillräckligt med utrymme för allmän passage. Dessutom har staden stadsbildsmässigt och kulturhistoriskt värdefulla områden, som i princip inte anses vara lämpliga för terrassverksamhet.

Du kan använda karttjänsten(Länk leder till extern tjänst) som hjälp för att planera placeringen av terrassen. 

Vad kostar terrassområdet?

Terrasser framför affärslokaler på allmänna områden har fasta priser för en avtalsperiod på fem år. Priset för terrasserna fastställs enligt två separata priszoner. Vid prissättningen beaktar man terrassens storlek samt om terrassen används under sommar- eller vintersäsongen. Priserna inkluderar moms 0 %.

Terrassprislista 1.4.2022–31.3.2027:

Säsong Terrassområde 1 Terrassområde 2
Sommarsäsongen 1.4–31.10 13,21 euro/m2/mån. 9,91 euro/m2/mån.
Vintersäsongen 1.11–31.3 6,61 euro/m2/mån. 4,96 euro/m2/mån.

Miniterrasser

Du kan använda det 80 centimeter breda området framför affärslokalen invid fasaden som terrassområde utan avgift, om den följer terrassanvisningen. En så kallad miniterrass identifieras också av att den inte har fasta konstruktioner. Du behöver inte ansöka om tillstånd från staden för en miniterrass och du behöver inte heller ingå ett avtal med staden om den, men du måste få ett skriftligt samtycke av fastighetsägaren.

När behöver du ett tillstånd av byggnadstillsynen?

Du behöver ett tillstånd av byggnadstillsynen om terrassen eller dess konstruktioner

 • fästs på marken eller på byggnaden i anslutning till terrassen.
 • täcks med ett tak, skärmtak, en markis eller motsvarande.
 • omfattar fasta väggar.
 • på grund av ytans lutning byggs på en plattform där fallhöjden på något ställe är över 50 cm.
 • omfattar en serveringsplats som är större än 250 x 150 x 220 cm.
 • omfattar skjul eller motsvarande slutna eller halvslutna konstruktioner inom vilka kunderna vistas.
 • omfattar en toalett, scen eller någon annan motsvarande konstruktion.
 • innehåller reklam som är större än 60 x 60 cm på terrassens alla väggar eller andra försäljnings- eller reklamanläggningar.
 • Så kallade mathyddor som liknar växthus och är försedda med fönsterrutor av plast eller glas jämställs med inglasade terrasser och behöver därför ett tillstånd av byggnadstillsynen. Mathyddor får användas på utomhusterrasser endast under sommarterrassperioden 1.4–31.10.

Du behöver inte ett tillstånd av byggnadstillsynen för

 • parasoll och markiser som inte fästs på marken
 • raka markistak med öppna sidor som är fästa på fasaden
 • liten utrustning som innehåller restaurangens namn eller sedvanliga prisuppgifter och öppettider.

Minneslista för ansökan om terrasstillstånd

 1. Läs terrassanvisningen

  Läs terrassanvisningen och -avtalet innan du ansöker om terrasstillstånd. 

  Terrassanvisning (pdf)

  Terrassavtal (pdf, på finska)

 2. Ansök om tillstånd av fastighetsägaren

  Innan du kan ansöka om tillstånd behöver du fastighetsägarens skriftliga samtycke för din terrass. Även miniterrasser kräver skriftligt samtycke av fastighetsägaren. För att skaffa samtycket kan du använda exempelvis blanketten Fastighetsägarens samtycke (pdf)

 3. Kontrollera ansökningstiden

  Ansökningstiden för terrass- och parklet-områden börjar den 15 februari.

 4. Fyll i den elektroniska blanketten

  Ansök om terrasstillstånd i första hand genom att fylla i den elektroniska blanketten via stadens e-tjänster(Länk leder till extern tjänst) (på finska). Du kan identifiera dig i tjänsten med Suomi.fi-autentisering med antingen mobilcertifikat eller nätbankskoder.

 5. Vänta på att din ansökan behandlas

  Staden bedömer förutsättningarna för terrasstillstånd skilt för varje fall. Efter att din ansökan har behandlats får du ett hyresbeslut med hyresavtalet inklusive villkor och anvisningar som bilagor. Avtalet undertecknas inte separat, utan det fattas ett beslut om ansökan och det beslutet är ditt avtal.

 6. Uppsägning av avtalet

  Du kan säga upp avtalet genom att skicka en skriftlig uppsägningsanmälan (pdf, på finska) till inspektörerna vid enheten för användning och bevakning av områden per e-post till adressen ulkoilma@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

Vanliga frågor och svar

Om du planerar en terrass annanstans än i gatuområdet framför ditt kafé eller din restaurang, påverkar dess placering varifrån du ansöker om tillstånd. 

Terrasstillstånd för badstränder samt idrottsplaner och -parker beviljas av kultur- och fritidssektorn och terrasstillstånd för kommersiella torgområden samt torgkvarter beviljas av Helsingfors Stadslokaler Ab (på finska)(Länk leder till extern tjänst).

Om du planerar en terrass på en privat tomt eller i ett område (exempelvis i ett köpcenters område), behöver du komma överens om terrassen med områdets ägare eller innehavare. 

Om du vill inrätta en terrass i en skvär i närheten av ditt kafé eller din restaurang, ber vi dig kontakta inspektörerna vid enheten för användning och bevakning av områden på adressen ulkoilma@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post), så utreder vi om dina planer kan förverkligas.

Handläggningstiden för ansökan beror på den planerade terrassen, så det lönar sig att vara ute i god tid. Som snabbast kan du få tillståndet på en vecka eller två, om det inte är många som söker och terrassen inte kräver till exempel tillstånd av byggnadstillsynen eller livsmedelstillsynen. 

Om du planerar konstruktioner på terrassen som kräver bygglov eller om du behöver tillstånd från livsmedelstillsynen för att inrätta terrassen, kan det ta mellan sex och åtta månader att få tillståndet. 

Innan du skickar din ansökan, lönar det sig att säkerställa att den planerade terrassen följer terrassanvisningen och att ansökan innehåller alla nödvändiga bilagor. 

Även terrasser som ska inrättas i gatuområden som inte ligger framför din affärslokal ska följa terrassanvisningen (pdf)

Om du har både en terrass och en parklet framför din affärslokal, ber vi dig göra separata ansökningar och avtal för dem. Se närmare anvisningar i Terrassanvisningen (pdf).

Ansök om utskänkningstillstånd för terrassen hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland(Länk leder till extern tjänst).

Du kan säga upp avtalet genom att skicka en skriftlig uppsägningsanmälan (pdf, på finska) till inspektörerna vid enheten för användning och bevakning av områden per e-post till adressen ulkoilma@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

Om du behöver göra ändringar i ditt avtal, ber vi dig kontakta inspektörerna vid enheten för användning och bevakning av områden: ulkoilma@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).