Hoppa till huvudinnehåll

Turismaktörens Helsingfors

Helsingfors besöks årligen av flera miljoner inhemska och utländska turister vars besök tas hand om och utnyttjas av många slags företag. Staden erbjuder stöd och möjligheter till nätverksbildning till företag inom turistbranschen och utvecklar staden tillsammans med dem till ett attraktivt, tryggt och ansvarsfullt turistmål.

Ulkokuva Iso Roobertinkadulta

Handlingsprogram för turism och evenemang 2022–2026

Det gemensamma programmet av aktörer i Helsingfors stadskoncern har upprättats till stöd för evenemangsbranschens långsiktiga utveckling för 2022–2026. Dess tre centrala strategiska mål är: 

  • Helsingfors är en levande turist- och evenemangsstad med internationell dragningskraft. 
  • På det internationella planet är Helsingfors en föregångare och problemlösare när det gäller hållbarhet inom turist- och evenemangsbranscherna 
  • Helsingfors är ett intelligent besöksmål och en fungerande evenemangsstad 

De gemensamma målen styr stadskoncernens verksamhet så att åtgärderna gagnar turisterna, invånarna, evenemangsbesökarna, de lokala företagen och övriga aktörer. 

Ilmakuva Helsingistä kattojen yltä
Bild: Jussi Hellsten