Evenemang inom turism

Business Helsinkis enhet för turism och destinationstjänster anordnar många evenemang både själv och tillsammans med samarbetspartners och intressenter.

Uppkommande evenemang