Ekonomiska stöd

Staden erbjuder arbetsgivare ekonomiskt stöd för att sysselsätta Helsingforsbor. Du kan få ekonomiskt stöd för att anställa unga och arbetslösa arbetssökande.