Den förnyade modellen för ledningsgruppernas arbete

Stadens ledningsgrupp styr beredningen och verkställandet av viktiga ärenden som gäller stadens strategiska och övergripande ledning. Stadens ledningsgrupp sammanträder varannan tisdag och oftare vid behov.

Medlemmar i stadens ledningsgrupp:

 • borgmästare Juhana Vartiainen (ordförande)
 • kanslichef Jukka-Pekka Ujula (vice ordförande)
 • biträdande borgmästaren för stadsmiljösektorn Anni Sinnemäki
 • sektorchefen för stadsmiljösektorn Ville Lehmuskoski
 • biträdande borgmästaren för fostrans- och utbildningssektorn Johanna Laisaari
 • sektorchefen för fostrans-och utbildningssektorn Satu Järvenkallas
 • biträdande borgmästaren för kultur- och fritidssektorn Paavo Arhinmäki
 • sektorchefen för kultur och fritidssektorn Juha Ahonen
 • biträdande borgmästaren för social-, hälsovårds- och räddningssektorn Daniel Sazonov
 • sektorchefen för social-, hälsovårds- och räddningssektorn Juha Jolkkonen
 • personalrepresentant Päivi Salmén-Gren, ersättare Stefan Loman

Sekretariatet, kommunikationsdirektören och borgmästarnas medarbetarstab är permanenta sakkunniga.

Forum för tjänsteinnehavarledningen

Forumet för tjänsteinnehavarledningen (den så kallade operativa ledningsgruppen) behandlar frågor som gäller operativa ärenden inom stadens övergripande ledning, utveckling och verkställande. Forumet styr och bereder ärenden som stadsstyrelsen eller dess sektioner ska fatta beslut om. Forumet för tjänsteinnehavarledningen sammanträder varannan tisdag och oftare vid behov.

Medlemmar i forumet för tjänsteinnehavarledningen:

 • kanslichef Jukka-Pekka Ujula (ordförande)
 • sektorcheferna Juha Jolkkonen, Ville Lehmuskoski, Satu Järvenkallas och Juha Ahonen.
 • finansdirektör Tuula Saxholm
 • näringslivsdirektör Marja-Leena Rinkineva
 • personaldirektör Petri Lumijärvi
 • strategidirektör Markus Kühn
 • kommunikationsdirektör Liisa Kivelä
 • förvaltningsdirektör Kirsi Remes

Koncernstyrningschefen är en permanent sakkunnig (enligt föredragningslistan) och kanslichefens stadssekreterare är sekreterare.

Forum för den utvidgade ledningen

Forumet för den utvidgade ledningen styr och bereder den stadsövergripande ledningen av organisationens centrala mål och genomförandet av dem. Forumet för den utvidgade ledningen sammanträder på våren och hösten och vid behov kring olika teman.

Medlemmar i forumet för den utvidgade ledningen:

forumet för tjänsteinnehavarledningen

direktörerna för sektorernas servicehelheter

affärsverkens verkställande direktörer

personerna som utsetts till ledande ställning vid stadskansliet

personalrepresentanterna

Sekretariatet

Den högsta ledningens grupper assisteras av det allmänna sekretariatet Antti Leino, Suvi Rämö, Reetta Sariola, Riikka Henriksson och Ilkka Eerola.