Kehitysvammaisten ja autististen aamu- ja iltapäivä- sekä lomatoiminta

Järjestämme aamupäivä-, iltapäivä- ja lomatoimintaa pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville kehitysvammaisille ja autistisille oppilaille. Toiminta järjestetään kouluilla tai koulujen lähiympäristössä.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Järjestämme aamu- ja iltapäivätoimintaa pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville kehitysvammaisille ja autistisille oppilaille. Iltapäivätoiminta järjestetään oppilaan omalla koululla tai sen läheisyydessä.

Iltapäivätoiminta tarjoaa lapselle ja nuorelle mielekästä ja turvallista vapaa-ajantoimintaa, joka tukee hänen ikätasoista kehitystään. Toiminta suunnitellaan sekä yksilöllisten että ryhmän yhteisöllisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. 

Toimintaa järjestetään koulujen toiminta-aikoina, mutta ei lauantaikoulupäivinä.

Kehitysvammaisten ja autististen koululaisten osalta päätökset toiminnasta tehdään 9. vuosiluokan päättymiseen asti.

Loma-ajan toiminta 

Järjestämme kehitysvammaisten ja autististen oppilaiden loma-ajan toimintaa koulujen loma-aikoina klo 8−16 lukuun ottamatta viikonloppuja ja pyhäpäiviä.

Jos lapsenne tarvitsee hoitoa koulun loma-aikoina, ottakaa yhteyttä oman alueenne vammaispalveluiden työntekijään:

Itäkadun perhekeskus 
(siirryt sosiaali- ja terveystoimialan sivuille)

Kallion perhekeskus 
(siirryt sosiaali- ja terveystoimialan sivuille)