Kaksikielinen opetus

Kaksikielisen opetukseen voi aloittaa alakoulun 1. luokalta tai yläkoulun 7. luokalta. Helsinkiin muuttava oppilas, joka on aiemmin opiskellut kaksikielisessä perusopetuksessa voi hakea luokille 1–9 jatkuvan haun väylän kautta. Helsingin kaupunki tarjoaa kaksikielistä perusopetusta englanniksi, espanjaksi, kiinaksi, pohjoissaameksi, ruotsiksi, venäjäksi ja viroksi. Lue lisää hakuedellytyksistä ja hakemisen tavoista alta.

Millaista on kaksikielinen opetus?

Helsingin kaupunki tarjoaa kaksikielistä perusopetusta englanniksi, espanjaksi, kiinaksi, pohjoissaameksi, ruotsiksi, venäjäksi ja viroksi. Opetuskielenä kaksikielisessä opetuksessa on suomi jokin näistä kielistä. Opetuksesta 25–50 % on kohdekielellä ja loput suomeksi. Jokainen koulu määrittelee itse omassa opetussuunnitelmassaan, minkä verran opetusta annetaan toisella kielellä. Kaksikielistä opetusta on tarjolla tietyissä suomenkielisissä kouluissa.

Kaksikielinen opetus kehittää oppilaan kohdekielen kuullun ymmärtämisen, lukemisen ja kirjoittamisen taitoja sekä suullista kielitaitoa. Lisäksi se kehittää yleistä kiinnostusta ja valmiutta kieltenopiskeluun. Kuten perusopetus yleisesti, kaksikielinen perusopetus kehittää oppilaan ikätason mukaisia taitoja kaikissa oppiaineissa.

Hakeminen kaksikieliseen opetukseen

Hakuaika on tammikuussa

Hakuaika kaksikieliseen opetukseen 1. luokalle on avoinna 8.28.1.2024, jolloin myös muut tulevat ekaluokkalaiset ilmoittautuvat perusopetukseen.

Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti Asti-asiointipalvelussa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit myös ilmoittaa lapsen kouluun vierailemalla ensisijaisen vaihtoehtonne mukaisessa koulussa keskiviikkona 24.1.2024 klo 8–10.

Astin kautta voivat ilmoittautua vain helsinkiläiset vuonna 2017 syntyneet koulutulokkaat. Jos Asti ilmoittautuminen ei ole mahdollista, ilmoittaudu käyttämällä erillistä sähköistä lomaketta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Lapsi voi hakea yhteensä viiteen eri opetus- ja kouluvaihtoehtoon. Vaihtoehdot käsitellään huoltajan ilmoittamassa järjestyksessä niin, että ensin käsitellään valintakokeen perusteella hakeutuminen ja sen jälkeen muut vaihtoehdot. Jos lapsi pääsee ensimmäiseen hakuvaihtoehtoonsa, hänelle ei tarjota paikkaa muista hakuvaihtoehdoista. Valinnat ovat ilmoittautumisajan jälkeen sitovia, ja jos lapsi tulee valituksi opetukseen, huoltaja sitoutuu ottamaan paikan tarjotusta opetuksesta vastaan.

Kaksikielisen opetuksen valintakoe pidetään 1.2.2024. Katso tarkemmat tiedot opetusta järjestävien koulujen omilta sivuilta. Poikkeustapauksissa kokeen voi uusia 8.2.2024.

Koulut voivat pitää tiedotustilaisuuksia 13.11.2023-15.1.2024. Löydät lisätietoja koulujen omilta sivuilta.

Koulu postittaa oppilaaksiottopäätöksen oppilaan kotiin 8.3.2024.

Haku kaksikieliseen perusopetukseen 1. luokalle

 • Kaksikieliseen suomi-ruotsi-opetukseen voi ilmoittautua kaikki halukkaat. Jos hakijoita on enemmän kuin ryhmässä on tilaa käytetään arvontaa.
 • Kaksikieliseen suomi-pohjoissaame-opetukseen voi ilmoittautua kaikki halukkaat. Jos hakijoita on enemmän kuin ryhmässä on tilaa käytetään arvontaa.
 • Kaksikieliseen suomi-englanti-opetukseen hakeva oppilas osallistuu valintakokeeseen, jossa testataan hakijan kielellisiä valmiuksia suomeksi tai englanniksi. Huoltaja valitsee ilmoittautumisen yhteydessä, kummalla kielellä oppilas suorittaa valintakokeen.
 • Kaksikieliseen suomi-viro/kiina/venäjä-opetukseen hakeva osallistuu valintakokeeseen, jossa testataan hakijan valmiuksia suomeksi tai viroksi/kiinaksi/venäjäksi. Huoltaja valitsee ilmoittautumisen yhteydessä, kummalla kielellä oppilas suorittaa valintakokeen.
 • Kaksikieliseen suomi-espanja-opetukseen hakeva osallistuu valintakokeeseen, jossa testataan hakijan kielellisiä valmiuksia sekä suomeksi että espanjaksi.

Valintakoe

Löydät tietoa valintakokeista sen koulun sivuilta, mihin olet hakemassa.

Ensimmäiselle luokalle hakevan lapsen ei tarvitse osata lukea tai kirjoittaa, kun hän osallistuu valintakokeeseen. Valintakoe arvioi lapsen kielitaitoa, eikä siihen tarvitse valmistautua etukäteen.

Jos lapsi on 6. luokalla helsinkiläisessä koulussa

Ilmoittautumis- ja hakuaika kaksikieliseen opetukseen 7. luokalle on päättynyt.

Valintakokeet järjestetään 22.1.2024. Joissakin tapauksissa kokeen voi uusia 31.1.2024.

Koulu postittaa oppilaaksiottopäätöksen oppilaan kotiin 22.3.2024.

Jos olet ulkopaikkakuntalainen hakija: hae erillisellä lomakkeella

Jos olet ulkopaikkakuntalainen hakija, eli lapsesi ei ole kirjoilla missään helsinkiläisessä koulussa, voit hakea kaksikieliseen opetukseen 7. luokalle erillisellä lomakkeella.

Voit hakea viiteen eri kouluun tai opetusmuotoon. Voit siis samalla hakulomakkeella hakea myös englanninkieliseen opetukseen ja painotetun opetuksen eri vaihtoehtoihin.

Huomaathan, että ilmoittautumis- ja hakuaika kaksikieliseen opetukseen 7. luokalle on päättynyt.

Luokkien 7–9 kaksikielisen suomi–englanti-opetuksen muut kouluvaihtoehdot

Luokkien 7–9 kaksikielistä suomi–englanti-opetusta järjestävät myös seuraavat yläkoulut:

Jos oppilas muuttaa Helsinkiin kesken perusopetuksen ja hän on opiskellut aikaisemmin kaksikielisessä suomi-englanti -opetuksessa muualla Suomessa, hän voi hakeutua kaksikieliseen suomi-englanti -opetukseen, jos hakukriteerit täyttyvät.

Oppilaan hakukriteerit

 • Oppilas asuu Helsingissä. (Hakemuksen voi lähettää ennen Helsinkiin muuttamista, mutta koulupaikan saaminen edellyttää, että oppilaan osoite on Helsingissä väestötietojärjestelmän mukaan.)
 • Oppilaalla tulee olla tosiallinen tarve koulupaikalle eli oppilas on vielä ilman koulupaikkaa Helsingissä.
 • Oppilas on opiskellut perusopetuslain mukaisessa laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa muualla Suomessa. Huom. Pyydämme kaikilta hakijoilta todistukset edellisistä opinnoista kaksikielisessä perusopetuksessa. Tarpeen vaatiessa varmistamme tiedot oppilaan entiseltä koululta. Kohdekielten opiskelu yhtenä oppiaineena ei ole riittävä hakuedellytys.
 • Oppilaalla on valintakokeen perusteella riittävät valmiudet osallistua laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen suomeksi ja englanniksi.

Näin haet kaksikieliseen suomi–englanti-opetukseen kesken vuoden

 1. Täytä sähköinen hakulomake

  Täytä alla oleva sähköinen hakulomake. Liitä hakemukseen tuorein todistus tai opintosuoritusote kaksikielisistä perusopetuksen opinnoista. 

  Pyydämme kaikilta hakijoilta todistukset edellisistä opinnoista kaksikielisessä perusopetuksessa. Tarpeen vaatiessa varmistamme tiedot oppilaan entiseltä koululta. Kohdekielten opiskelu yhtenä oppiaineena ei ole riittävä hakuedellytys.

  Sähköinen hakulomake: kaksikielisen suomi–englanti-opetuksen jatkuva haku(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

  Jos et voi täyttää sähköistä lomaketta, täytä ja toimita allekirjoitettu PDF-lomake Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle: 

  PDF-lomake, kaksikielisen suomi-englanti -opetuksen jatkuva haku

 2. Odota yhteydenottoa ja kutsua valintakokeeseen

  Koulutuskoordinaattori ottaa sinuun yhteyttä kahden viikon kuluessa hakulomakkeen täyttämisestä. Koulujen loma-aikoina esim. kesä-heinäkuussa yhteydenottoaika voi olla pidempi. Saat koulutuskoordinaattorilta ohjeet valintakokeeseen osallistumiseen. Jos edellä mainitut kriteerit täyttyvät, saat koululta kutsun valintakokeeseen kielitaidon testaamista varten. 

 3. Vie lapsi kielikokeeseen

  Koulu on sinuun yhteydessä ja sopii kanssasi koepäivän ja paikan. Huomaathan, että koulut eivät testaa oppilaita kesälomien aikana kesä-heinäkuussa.

 4. Odota kielikokeen tuloksia ja oppilaaksiottopäätöstä

  Päätökset oppilaaksiotosta tehdään kielikokeen tulosten perusteella mahdollisimman pian kokeen jälkeen. Jos saat hyväksytyn päätöksen, koulu on sinuun yhteydessä ja kertoo milloin koulu alkaa. Koulupaikka on otettava vastaan välittömästi. Toivotamme onnea ja menestystä koulupolulle!

Mitkä koulut tarjoavat kaksikielistä perusopetusta?

Luokat  1–6

Luokat 7–9 

Luokka 1 lukuvuodesta 2024–2025 alkaen

Luokat 1–9

Luokat 1–5

 • Pasilan peruskoulu. Kaksikielinen opetus on alkanut 2018. Kouluvuonna 2023–2024 sitä on tarjolla luokilla 1–6 .

Luokat 1–9