Kaksikielinen opetus

Kaksikielisen opetukseen voi aloittaa alakoulun 1. luokalta tai yläkoulun 7. luokalta, ja siihen haetaan aina valintakokeen kautta. Helsinkiin muuttava oppilas, joka on aiemmin opiskellut kaksikielisessä perusopetuksessa voi hakea luokille 1–9 jatkuvan haun väylän kautta. Helsingin kaupunki tarjoaa kaksikielistä perusopetusta englanniksi, espanjaksi, kiinaksi, pohjoissaameksi, venäjäksi ja viroksi. Lue lisää hakuedellytyksistä ja hakemisen tavoista alta.

Millaista on kaksikielinen opetus?

Helsingin kaupunki tarjoaa kaksikielistä perusopetusta englanniksi, espanjaksi, kiinaksi, pohjoissaameksi, venäjäksi ja viroksi. Opetuskielenä kaksikielisessä opetuksessa on suomi jokin näistä kielistä. Opetuksesta 25–50 % on kohdekielellä ja loput suomeksi. Jokainen koulu määrittelee itse omassa opetussuunnitelmassaan, minkä verran opetusta annetaan toisella kielellä.

Kaksikielinen opetus kehittää oppilaan kohdekielen kuullun ymmärtämisen, lukemisen ja kirjoittamisen taitoja sekä suullista kielitaitoa. Lisäksi se kehittää yleistä kiinnostusta ja valmiutta kieltenopiskeluun. Kuten perusopetus yleisesti, kaksikielinen perusopetus kehittää oppilaan ikätason mukaisia taitoja kaikissa oppiaineissa.

Hakeminen kaksikieliseen opetukseen

Hakuaika on tammikuussa

Hakuaika kaksikieliseen opetukseen 1. luokalle on avoinna vain tammikuussa, jolloin myös muut tulevat ekaluokkalaiset ilmoittautuvat perusopetukseen. Koulut järjestävät kielitestaukset yleensä heti hakuajan jälkeen helmikuun alussa. Seuraava hakuaika on tammikuussa 2024 ja tarkempi aikataulu ja hakulomakkeet julkaistaan edeltävän syyslukukauden aikana.

Hakuohjeet

Saadakseen paikan, lapsen täytyy suorittaa valintakoe hyväksytysti. Kaksikieliseen opetukseen 1. luokalle haetaan ilmoittautumalla valintakokeeseen sähköisellä ilmoittautumislomakkeella tai paperilomakkeella hakuaikana. 

Linkki hakulomakkeeseen löytyy tältä sivulta kun vuoden 2024 hakuaika aukeaa.

Jos sinulla ei ole suomalaisia nettipankkitunnuksia, tai et muusta syystä voi hakea sähköisesti, täytä PDF-ilmoittautumislomake (päivitetään sivulle lähempänä hakuaikaa), tulosta se, ja toimita se hakuajan loppuun mennessä siihen kouluun, joka on ensimmäisen hakuvaihtoehtosi.

Jos lapsi hakeutuu  kaksikieliseen, englanninkieliseen tai painotettuun opetukseen, huoltajan ei tarvitse käydä tekemässä Asti-järjestelmässä mitään.

Huomaathan, että samalla lomakkeella voit hakea myös musiikin painotettuun opetukseen ja englanninkieliseen opetukseen. Lapsi voi hakeutua yhteensä viiteen eri koulu- ja painotusvaihtoehtoon. Vaihtoehdot ilmoitetaan lomakkeella ensisijaisuusjärjestyksessä. Oppilasvalintoja tehdessä hakijan vaihtoehdot käsitellään huoltajan ilmoittamassa järjestyksessä, ja jos lapsi pääsee ensimmäiseen hakuvaihtoehtoonsa, hänelle ei tarjota paikkaa muista hakuvaihtoehdoista. Valinnat ovat ilmoittautumisajan jälkeen sitovia, ja jos lapsi tulee valituksi opetukseen, huoltaja sitoutuu ottamaan paikan tarjotusta opetuksesta vastaan.

 

Hakuedellytykset kaksikieliseen perusopetukseen 1. luokalle

 • 1. luokalle suomi–englanti-opetukseen hakevat: valmiudet opiskella kaksikielisessä opetuksessa (valintakoe mittaa hakijan yleisiä kielellisiä valmiuksia, ja se suoritetaan hakijan valitsemalla kielellä joko suomeksi tai englanniksi)
 • Muut kieliyhdistelmät: oppilaan ikätasoa vastaava taito molemmissa opetuskielissä
 • 1. luokalle hakevan lapsen ei tarvitse osata lukea tai kirjoittaa.

Valintakoe

Valintakokeet järjestetään hakuajan päätyttyä helmikuun alussa. Vuoden 2024 koepäivämäärät ilmoitetaan vuoden 2023 loppupuolella.

Koulu lähettää hakukelpoiselle lapselle kutsun valintakokeeseen postitse tai sähköpostitse.

Ensimmäiselle luokalle hakevan lapsen ei tarvitse osata lukea tai kirjoittaa, kun hän osallistuu valintakokeeseen. Valintakoe arvioi lapsen kielitaitoa, eikä siihen tarvitse valmistautua etukäteen.

Jos lapsi on 6. luokalla helsinkiläisessä koulussa

Oppilaat, jotka aloittavat 7. luokan elokuussa voivat hakea kaksikieliseen opetukseen marras-joulukuussa ilmoittautumalla valintakokeeseen Wilman kautta. Voit samalla Wilma-lomakkeella hakea myös englanninkielisen ja painotetun opetuksen eri vaihtoehtoihin. Valintakokeet järjestetään vuoden alussa tammi-helmikuun paikkeilla. Aikataulu tarkentuu syyslukukauden aikana. 

Jos olet ulkopaikkakuntalainen hakija: hae paperilomakkeella

Jos olet ulkopaikkakuntalainen hakija, eli lapsesi ei ole kirjoilla missään helsinkiläisessä koulussa, voit hakea kaksikieliseen opetukseen 7. luokalle paperilomakkeella.

Voit hakea viiteen eri kouluun tai opetusmuotoon. Voit siis samalla hakulomakkeella hakea myös englanninkieliseen opetukseen ja painotetun opetuksen eri vaihtoehtoihin.

PDF-lomake: Haku englanninkieliseen opetukseen: Lomake päivitetään tälle sivulle kun hakuaika alkaa.

Luokkien 7–9 kaksikielisen suomi–englanti-opetuksen muut kouluvaihtoehdot

Luokkien 7–9 kaksikielistä suomi–englanti-opetusta järjestävät myös seuraavat yläkoulut:

Jos oppilas muuttaa Helsinkiin kesken perusopetuksen ja hän on opiskellut aikaisemmin kaksikielisessä suomi-englanti -opetuksessa muualla Suomessa, hän voi hakeutua kaksikieliseen suomi-englanti -opetukseen, jos hakukriteerit täyttyvät.

Oppilaan hakukriteerit

 • Oppilas asuu Helsingissä. (Hakemuksen voi lähettää ennen Helsinkiin muuttamista, mutta koulupaikan saaminen edellyttää, että oppilaan osoite on Helsingissä väestötietojärjestelmän mukaan.)
 • Oppilaalla tulee olla tosiallinen tarve koulupaikalle eli oppilas on vielä ilman koulupaikkaa Helsingissä.
 • Oppilas on opiskellut perusopetuslain mukaisessa laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa muualla Suomessa. Huom. Pyydämme kaikilta hakijoilta todistukset edellisistä opinnoista kaksikielisessä perusopetuksessa. Tarpeen vaatiessa varmistamme tiedot oppilaan entiseltä koululta. Kohdekielten opiskelu yhtenä oppiaineena ei ole riittävä hakuedellytys.
 • Oppilaalla on valintakokeen perusteella riittävät valmiudet osallistua laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen suomeksi ja englanniksi.

Näin haet kaksikieliseen suomi–englanti-opetukseen kesken vuoden

 1. Täytä sähköinen hakulomake

  Täytä alla oleva sähköinen hakulomake. Liitä hakemukseen tuorein todistus tai opintosuoritusote kaksikielisistä perusopetuksen opinnoista. 

  Pyydämme kaikilta hakijoilta todistukset edellisistä opinnoista kaksikielisessä perusopetuksessa. Tarpeen vaatiessa varmistamme tiedot oppilaan entiseltä koululta. Kohdekielten opiskelu yhtenä oppiaineena ei ole riittävä hakuedellytys.

  Sähköinen hakulomake: kaksikielisen suomi–englanti-opetuksen jatkuva haku(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

  Jos et voi täyttää sähköistä lomaketta, täytä ja toimita allekirjoitettu PDF-lomake Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle: 

  PDF-lomake, kaksikielisen suomi-englanti -opetuksen jatkuva haku

 2. Odota yhteydenottoa ja kutsua valintakokeeseen

  Koulutuskoordinaattori ottaa sinuun yhteyttä kahden viikon kuluessa hakulomakkeen täyttämisestä. Koulujen loma-aikoina esim. kesä-heinäkuussa yhteydenottoaika voi olla pidempi. Saat koulutuskoordinaattorilta ohjeet valintakokeeseen osallistumiseen. Jos edellä mainitut kriteerit täyttyvät, saat koululta kutsun valintakokeeseen kielitaidon testaamista varten. 

 3. Vie lapsi kielikokeeseen

  Koulu on sinuun yhteydessä ja sopii kanssasi koepäivän ja paikan. Huomaathan, että koulut eivät testaa oppilaita kesälomien aikana kesä-heinäkuussa.

 4. Odota kielikokeen tuloksia ja oppilaaksiottopäätöstä

  Päätökset oppilaaksiotosta tehdään kielikokeen tulosten perusteella mahdollisimman pian kokeen jälkeen. Jos saat hyväksytyn päätöksen, koulu on sinuun yhteydessä ja kertoo milloin koulu alkaa. Koulupaikka on otettava vastaan välittömästi. Toivotamme onnea ja menestystä koulupolulle!

Mitkä koulut tarjoavat kaksikielistä perusopetusta?

Luokat  1–6

Luokat 7–9 

Luokat 1–9

Luokat 1–5

 • Pasilan peruskoulu. Kaksikielinen opetus on alkanut 2018. Kouluvuonna 2023–2024 sitä on tarjolla luokilla 1–6 .

Luokat 1–9