Företagslotsar

Behöver du hjälp med att hitta rätt partner, i företagens tillståndsfrågor, läge eller verksamhetsmiljö?

Med vår hjälp kan du hitta rätt partners och nätverk. Vi stöttar ditt företags verksamhet genom att hjälpa till att kartlägga ditt företags behov och hitta lösningar för dessa.

Kontakta oss med frågor gällande till exempel:

  • utveckling av affärssamarbete och hänvisning till nätverk
  • tillståndsärenden och råd samt
  • verksamhetsmiljö och läge av företag.