Hoppa till huvudinnehåll

Företagslotsar

Företagslotsarnas uppgift är att öka samarbetet mellan staden och företag genom att ge råd till företagare. Företagslotsarna hjälper ditt företag att hitta rätta samarbetspartner av stadens aktörer.
Företagslotsarna främjar interaktionen mellan staden och företagen.  Bild: Sakari Röyskö
Företagslotsarna främjar interaktionen mellan staden och företagen. Bild: Sakari Röyskö

Du kan vända dig till lotsarna i frågor som i synnerhet gäller företagens fysiska verksamhetsmiljö och tillståndsärenden, arbetskrafts- och kompetensbehov samt utvecklingen av företagande och företagssamarbete i tidigt skede.

Lotsarna kartlägger och lyssnar på företagens behov och söker lösningar på dem. Med hjälp av företagslotsarna kan Helsingfors stad allt bättre svara på önskemål från företagsfältet och främja företagsvänligheten i Helsingfors.

För tillfället har staden tre företagslotsar som alla har ansvar över ett delområde. Du kan kontakta varje företagslots eller skicka post till lotsarnas gemensamma e-post på yritysluotsit@hel.fi.

Företagslotsarna hjälper företagare så här:

  • de ger råd i markanvändnings- och tillståndsfrågor
  • de hjälper med arbetskrafts- och kompetensbehov
  • de främjar företagssamarbete
  • de utvecklar regionala företagsnätverk.

Kontaktuppgifter

Jukka-Pekka Tolvanen

Restaurangbranschen, kultur och fritid

jukkapekka.tolvanen@hel.fi

09 310 36197

Inka Ikävalko

Markanvändning och tillståndsärenden

inka.ikavalko@hel.fi

09 310 21211

Företagslotsarnas gemensamma e-post

yritysluotsit@hel.fi