Tjänster för närståendevårdare vid servicecentralen

Servicecentralen erbjuder aktiviteter för familjer inom närståendevården och dem som tar hand om sina anhöriga.

På den här sidan

Servicecentralen har kamratstödgrupper för närståendevårdare och dem som tar hand om sina anhöriga.

I kamratstödgrupperna kan du diskutera och dela med dig av dina tankar i en förtrolig och trygg miljö. Du får värdefullt kamratstöd samt information och hjälp i vardagen.

Vi tar hänsyn till deltagarnas önskemål och behov. Grupperna leds av utbildade experter eller kamrathandledare.

Du kan fråga servicecentralens socialhandledare om aktiviteter för närståendevårdsfamiljer och för dem som tar hand om sina närstående. Vi samarbetar med dig för att ta reda på vilken verksamhet som är precis rätt för din familj.

Verksamheten är kostnadsfri. Du kan få det nödvändiga servicecentralskortet kostnadsfritt från servicecentralens reception.

Serviceställen

17 serviceställen

Degerö servicecentral

Adress: Rudolfsvägen 17-19, 00870 Helsingfors

Djurbergets servicecentral

Adress: Stormyrvägen 28, 00320 Helsingfors

Forsby servicecentral

Adress: Hospitalgången 8, byggnad N, 00600 Helsingfors

Gamlas servicecentral

Adress: Orgelpipsvägen 4, 00420 Helsingfors

Gustafsgårds servicecentral

Adress: Åldermansvägen 32, E-huset, 00620 Helsingfors

Gårdsbacka servicecentral

Adress: Gårdsgränden 5, 00940 Helsingfors

Höstvägens servicecentral

Adress: Utängsgränden 3, 00780 Helsingfors

Kampens servicecentral

Adress: Salomonsgatan 21 B, 00100 Helsingfors
Kortinpeluuta.
Bild: Kaisa Sunimento

Har du redan ett servicecentralskort?

Du kan få ett avgiftsfritt servicecentralskort från servicecentralens rådgivning om du är pensionär eller arbetslös och bosatt i Helsingfors. 

Du kan intyga din pension med ett arbetspensionskort eller ett pensions- eller stödbeslut när du ansöker om servicecentralskort. Om du för närvarande inte har en fast anställning, och din jobbsökning är i kraft, kan du ansöka om ett servicecentralskort på grund av arbetslöshet. Du kan skriva ut ett intyg över att att din jobbsökning är i kraft på Arbets- och näringsbyråns webbplats Mina e-tjänster(Länk leder till extern tjänst).