Minnesgrupper vid servicecentralen

I minnesgrupperna och minneskaféerna kan du träffa människor i samma livssituation och få stöd i vardagen.

På den här sidan

Minnesgrupperna vid servicecentralerna är avsedda för dig som är orolig för ditt minne eller har en diagnostiserad demenssjukdom. I minnesgruppen tillämpar vi till exempel olika funktionella metoder, diskussion och minnesstunder.

Minneskaféerna vid servicecentralerna är avsedda för dig som behöver information om hjärnhälsa, minnets funktion och demens.

I öppna minnesträningsgrupper kan du öva ditt minne i trevligt sällskap.

Grupperna leds av utbildade experter. Vi tar hänsyn till deltagarnas önskemål och behov.

Minnesgrupper och aktiviteter i anslutning till minnet finns vid nästan alla servicecentraler. Du kan fråga servicecentralens socialhandledare om dem. Vi samarbetar med dig för att ta reda på vilken verksamhet som är precis rätt för dig.

Tjänsten är kostnadsfri. Du kan få det nödvändiga servicecentralskortet kostnadsfritt från servicecentralens reception. Tjänsten är avsedd för pensionerade och arbetslösa Helsingforsbor.

Serviceställen

17 serviceställen

Degerö servicecentral

Adress: Rudolfsvägen 17-19, 00870 Helsingfors

Djurbergets servicecentral

Adress: Stormyrvägen 28, 00320 Helsingfors

Forsby servicecentral

Adress: Hospitalgången 8, byggnad N, 00600 Helsingfors

Gamlas servicecentral

Adress: Orgelpipsvägen 4, 00420 Helsingfors

Gustafsgårds servicecentral

Adress: Åldermansvägen 32, E-huset, 00620 Helsingfors

Gårdsbacka servicecentral

Adress: Gårdsgränden 5, 00940 Helsingfors

Höstvägens servicecentral

Adress: Utängsgränden 3, 00780 Helsingfors

Kampens servicecentral

Adress: Salomonsgatan 21 B, 00100 Helsingfors
Kortinpeluuta.
Bild: Kaisa Sunimento

Har du redan ett servicecentralskort?

Du kan få ett avgiftsfritt servicecentralskort från servicecentralens rådgivning om du är pensionär eller arbetslös och bosatt i Helsingfors. 

Du kan intyga din pension med ett arbetspensionskort eller ett pensions- eller stödbeslut när du ansöker om servicecentralskort. Om du för närvarande inte har en fast anställning, och din jobbsökning är i kraft, kan du ansöka om ett servicecentralskort på grund av arbetslöshet. Du kan skriva ut ett intyg över att att din jobbsökning är i kraft på Arbets- och näringsbyråns webbplats Mina e-tjänster(Länk leder till extern tjänst).