Kamratstödsgrupper vid servicecentralen

I kamratstödgruppen kan du prata förtroligt i en trygg atmosfär.

På den här sidan

I kamratstödsgrupperna kan du träffa människor i samma livssituation och få meningsfulla aktiviteter i vardagen. Du får värdefullt stöd i teman kring ensamhet, depression eller rusmedel.

Servicecentralerna har också grupper för seniorer som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter.

Grupperna leds av utbildade experter. Vi tar hänsyn till deltagarnas önskemål och behov.

Kamratstödsgrupper finns i alla servicecentraler. Du kan fråga servicecentralens socialhandledare om grupperna. Vi samarbetar med dig för att ta reda på vilken grupp som är bäst för dig.

Det kostar ingenting att delta. Du kan få det nödvändiga servicecentralskortet kostnadsfritt från servicecentralens rådgivning. Tjänsten är avsedd för pensionerade och arbetslösa Helsingforsbor.

Serviceställen

17 serviceställen

Degerö servicecentral

Adress: Rudolfsvägen 17-19, 00870 Helsingfors

Djurbergets servicecentral

Adress: Stormyrvägen 28, 00320 Helsingfors

Forsby servicecentral

Adress: Hospitalgången 8, byggnad N, 00600 Helsingfors

Gamlas servicecentral

Adress: Orgelpipsvägen 4, 00420 Helsingfors

Gustafsgårds servicecentral

Adress: Åldermansvägen 32, E-huset, 00620 Helsingfors

Gårdsbacka servicecentral

Adress: Gårdsgränden 5, 00940 Helsingfors

Höstvägens servicecentral

Adress: Utängsgränden 3, 00780 Helsingfors

Kampens servicecentral

Adress: Salomonsgatan 21 B, 00100 Helsingfors
Kortinpeluuta.
Bild: Kaisa Sunimento

Har du redan ett servicecentralskort?

Du kan få ett avgiftsfritt servicecentralskort från servicecentralens rådgivning om du är pensionär eller arbetslös och bosatt i Helsingfors. 

Du kan intyga din pension med ett arbetspensionskort eller ett pensions- eller stödbeslut när du ansöker om servicecentralskort. Om du för närvarande inte har en fast anställning, och din jobbsökning är i kraft, kan du ansöka om ett servicecentralskort på grund av arbetslöshet. Du kan skriva ut ett intyg över att att din jobbsökning är i kraft på Arbets- och näringsbyråns webbplats Mina e-tjänster(Länk leder till extern tjänst).