Motion som stöder funktionsförmågan i servicecentraler

Fysioterapeuter och andra professionella inom motion drar grupper som stöder funktionsförmågan i servicecentraler.

På den här sidan

Motionsgrupperna som stöder funktionsförmågan är avsedda för dig som upptäckt att du har utmaningar att klara av vardagen, eller om du är närståendevårdare.

Motionsgrupperna finns i alla servicecentraler. Anmäl dig till gruppen genom att kontakta motionsgruppens instruktör, som hänvisar dig till motionsgruppen enligt din förmåga.

Deltagandet är kostnadsfritt för dig. Du kan få det nödvändiga servicecentralkortet kostnadsfritt från servicecentralens rådgivning. Tjänsten är avsedd för pensionärer i Helsingfors.

Servicecentralerna erbjuder även gratis gym och motionsgrupper ledda av andra aktörer.

Kortinpeluuta.
Bild: Kaisa Sunimento

Har du redan ett servicecentralskort?

Du kan få ett avgiftsfritt servicecentralskort från servicecentralens rådgivning om du är pensionär eller arbetslös och bosatt i Helsingfors. 

Du kan intyga din pension med ett arbetspensionskort eller ett pensions- eller stödbeslut när du ansöker om servicecentralskort. Om du för närvarande inte har en fast anställning, och din jobbsökning är i kraft, kan du ansöka om ett servicecentralskort på grund av arbetslöshet. Du kan skriva ut ett intyg över att att din jobbsökning är i kraft på Arbets- och näringsbyråns webbplats Mina e-tjänster(Länk leder till extern tjänst).