Räknare för hemvårdens servicesedel

Räknaren ger dig en bedömning av servicesedeln för hemvård och den självriskandel som du ska betala för. Räknaren visar också en bedömning av hur mycket hemvården kostar om du använder stadens hemvård.

Om du har beviljats hemvårdstjänster kan du få en servicesedel för att förvärva hemvårdens tjänster från serviceproducenter som staden godkänt. När du förvärvar hemvård med en servicesedel betalar du för skillnaden mellan serviceproducentens pris och värdet på servicesedeln som kallas för självriskandel. Du kan se de serviceproducenter av hemvård som staden godkänt och timpriserna i webbtjänsten Palse.fi(Länk leder till extern tjänst).

Beräkna uppskattning för hemvårdens servicesedel