Ansökan om mellanboende via vuxensocialarbetet

Vi erbjuder en tillfällig lösning för personer som saknar bostad. Mellanboende är kortvarigt, i allmänhet från cirka en månad till tre månader.

Vår service är avsedd för låginkomsttagare och medellösa klienter inom vuxensocialarbetet som har ett kortvarigt och omedelbart behov av en bostad. Ett omedelbart bostadsbehov innebär att du inte har en plats där du tillfälligt kan bo t.ex. hos släktingar eller bekanta och inte har råd att betala för kortvarig inkvartering.

Man bor självständigt i mellanboendet. När du inleder vår tjänst utser vi en ansvarsperson för dig som stöttar dig och träffar dig regelbundet under hembesök. Vi ordnar i genomsnitt 2-4 möten per månad, beroende på hur mycket stöd du behöver.

I början utarbetar vi en serviceplan för boendet åt dig. Om du har obetalda hyror hjälper vi dig att göra upp en betalningsplan för att betala av skulden.

Vi erbjuder inte en tillfällig bostad om du har ett akut missbruk eller allvarliga mentala problem.

Medan du bor tillfälligt hjälper vi dig att hitta en hyresbostad.

Vi erbjuder mellanboende antingen i privata serviceproducenters bostäder eller i stadens egna bostäder för tillfälligt boende

 1. Boka tid hos vuxensocialarbetaren

  Ansök om mellanboende genom att besöka socialarbetaren eller socialhandledaren inom vuxensocialarbetet. 

  Boka tid till socialt arbete för vuxna. 

  Se serviceställena för vuxensocialarbetet (16–29 åringar) här 

  Se serviceställena för vuxensocialarbetet för personer som har fyllt 30 år här 

  Kontakta din socialarbetare om du har en sådan. 

 2. Vid bedömning av servicebehovet reder vi ut din situation

  En socialarbetare eller socialhandledare kartlägger din situation tillsammans med dig och utreder om kriterierna för en tillfällig bostad uppfylls.  

 3. Ditt ärende behandlas i arbetsgruppen för mellanboende. 

  Om socialarbetaren vid bedömningen av servicebehovet anser att grunderna uppfylls, får du en remiss till arbetsgruppen för mellanboende. Arbetsgruppen sammanträder två gånger i veckan. Vid mötet fattas beslut i ditt ärende. 

  Om arbetsgruppens svar är jakande, söker vi en tillfällig bostad som lämpar sig för dig.  

 4. Efter ett jakande beslut får du en tillfällig bostad 

  Du kan flytta till en tillfällig bostad beroende på hur brådskande situationen är, antingen samma vardag eller inom några dagar.  

  I mycket brådskande situationer hos barnfamiljer kan en temporär bostad kortvarigt ordnas till och med samma vardag.