Ansök om mellanboende via Sanduddsgatans servicecentral

Vi hjälper bostadslösa helsingforsare att hitta en tillfällig bostad.

Mellanboende är avsett för kortvarigt omedelbart bostadsbehov, och målet är att hitta en permanent bostads- eller vårdform för dig.

Du som tidigare har besökt Sanduddsgatans servicecentral kan ansöka om en tillfällig bostad av våra socialhandledare.

De tillfälliga bostäderna är separata rum i kollektiv. Boendet kostar 14,60 euro per dygn.

Fråga mer hos boendestödet.

Serviceställen

Sanduddsgatans servicecentral

Adress: Sanduddsgatan 5 B, 00100 Helsingfors