Opiskelu peruskoulun jälkeen

9. luokan oppilaat hakevat opiskelemaan toisen asteen koulutukseen. Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi lukio, ammatillinen koulutus ja TUVA eli tutkintokoulutukseen valmentava koulutus.

Oppivelvollisuus jatkuu siihen asti, kun nuori täyttää 18 vuotta. Oppivelvollisuus voi päättyä jo aiemmin, jos nuori suorittaa ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon. Tavoitteena on, että kaikki nuoret suorittavat toisen asteen koulutuksen peruskoulun jälkeen.

Ensimmäisen tutkinnon suorittaminen on oppivelvollisille maksutonta. Maksuton koulutus voi jatkua sen vuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.

Jos oppivelvollinen nuori jää ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttää aloittamansa opinnot, koulutukseen hakeutumisvelvollisuus jatkuu.

Toiselle asteelle haetaan yhteishaussa keväisin

9.-luokkalaiset hakevat toisen asteen koulutukseen tai TUVA-koulutukseen yhteishaussa, joka on keväällä. Koulutuksiin haetaan opintopolku-sivuston(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Oppilaat saavat yhteishakuun ohjausta oman koulunsa opinto-ohjaajalta ja opettajilta.  Nuoret, jotka eivät ole missään koulussa tai oppilaitoksessa, saavat ohjausta ja apua koulutuspaikan valintaan Ohjaamosta.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Lisätietoja oppivelvollisuudesta

Jos haluat tutustua tarkemmin oppivelvollisuuteen, esimerkiksi koulutuksen maksuttomuuteen, lue lisää opetus- ja kulttuuriministerön sivuilta: Kysymyksiä ja vastauksia oppivelvollisuudesta.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)