Stöd för lärande, välbefinnande och skolgång

På den här sidan hittar du information om hur vi stöder barns och ungas lärande, skolgång, välbefinnande och trygghet. Vi presenterar stödtjänster för lärande, stöd som kuratorer och psykologer erbjuder samt vår verksamhet mot mobbning.

I våra skolor stöder vi barns och ungas uppväxt och lärande på många olika sätt. Alla vuxna i skolan har i uppgift att ta hand om elevernas välbefinnande.

Hemmet samt samarbetet mellan hem och skola har en viktig roll i att stödja barnets lärande och skolgång.
 

Olika slags stöd för lärande 

Varje elev får det stöd hen behöver för att kunna studera och lära sig. Alla elever har individuella behov. Därför är också stödformerna olika. Stödåtgärder för lärande och skolgång kan exempelvis vara:   

  • mångsidiga och varierande uppgifter 
  • stödundervisning 
  • studier i flexibla undervisningsgrupper 
  • specialundervisning 
  • olika slags hjälpmedel och skolgångshandledare. 

Vi strävar efter att så många elever som möjligt ska få det stöd som de behöver i sin närskola. 

Läs mer om stödtjänster för lärande

Skolhälsovård

Skolhälsovården är till sin karaktär förebyggande hälsovård. Målet med skolhälsovården är att trygga en sund uppväxt och utveckling hos barn och ungdomar. Hälsovårdarens kontaktuppgifter finns på respektive skolas sidor.

Läs mer om skolhälsovården på social- och hälsovårdstjänsternas webbsida

Stöd och hjälp för problematiska och svåra situationer

Förutom lärare finns det även andra vuxna på skolan som man kan få hjälp av om man har problem med skolgången eller kompisrelationer, eller om man känner sig nere. Elevvårdens yrkespersonal, kuratorerna och psykologerna, hjälper och stödjer i olika slags problematiska och svåra situationer.

Läs mer om det stöd som kuratorerna och psykologerna erbjuder

Många externa organisationer erbjuder också hjälp och stöd. Läs mer om elevens stödnätverk i sin helhet.(Länk leder till extern tjänst)