Painotettu opetus ja perusopetusta eri kielillä

Tiesitkö, että yli puolessa Helsingin kaupungin kouluista on tarjolla painotettua opetusta tai perusopetusta osittain tai kokonaan muulla kielellä kuin suomeksi tai ruotsiksi? Tutustu painotetun opetuksen ja eri kielillä annetun perusopetuksen vaihtoehtoihin alta.

Painotettu opetus

Painotetussa opetuksessa painotetaan tiettyä oppiainetta tai aihealuetta. Luokille haetaan aina valintakokeen kautta. Painotetun opetuksen hakuvaihtoehtoja ovat digitaalinen kuvataide, ilmaisu, kuvataide, latina, liikunta, liikunta ja kotitalous, luonto ja tiede, matematiikka, matematiikka-luonnontiede, mediakasvatus, musiikki, nykytanssi, taideilmaisu, tanssi, liike ja ilmaisu, tanssitaide, teknologiakasvatus ja viestintä.

Lue lisää painotetusta opetuksesta 

Englanninkielinen opetus

Opetus on kokonaan englanniksi. Suomeksi opiskellaan vain pakolliset suomen kielen ja kirjallisuuden opinnot. Englanninkieliselle luokalle haetaan aina valintakokeen kautta. Aiemmin englanninkielisessä opetuksessa ollut oppilas voi hakea paikkaa ympäri vuoden jatkuvan haun kautta. Tarjolla tietyissä suomenkielisissä kouluissa.

Tutustu englanninkieliseen perusopetukseen

Kaksikielinen opetus

Opetuksesta 25–50 % on kohdekielellä ja loput suomeksi. Kaksikielistä opetusta on tarjolla kielipareilla suomi–espanja, suomi–kiina, suomi–pohjoissaame, suomi–venäjä, suomi–ruotsi ja suomi–viro. Kaksikieliselle luokalle haetaan aina valintakokeen kautta. Jos oppilas on toisessa koulussa tai kaupungissa osallistunut kaksikieliseen suomi-englanti-opetukseen, hän voi hakea suomi–englanti-luokalle ympäri vuoden jatkuvan haun kautta.

Tutustu kaksikieliseen opetukseen

Englantirikasteinen opetus

Opetuksesta 10–25 % on englanniksi ja loput suomeksi. Englannilla rikastettua opetusta on tarjolla muutamassa lähikoulussa. Jos jokin näistä kouluista on lapsesi lähikoulu, voit ilmoittaa lapsen mukaan englantirikasteiseen opetukseen. 

Tutustu englantirikasteiseen opetukseen

Ruotsin kielikylpyopetus

Opetus on osittain ruotsiksi ja osittain suomeksi. Opetus järjestetään suomenkielisessä koulussa, ja kielikylpyopetukseen osallistuvien oppilaiden tulee osata myös suomea. Kielikylpypolku alkaa päiväkodissa ja se pitää aloittaa viimeistään esiopetuksessa. Esiopetuksen jälkeen kielikylpypolku jatkuu perusopetukseen aina yhdeksännen luokan loppuun saakka.

Tutustu ruotsin kielikylpyopetukseen