Kouluun vuotta myöhemmin tai aikaisemmin

Poikkeavaa koulun aloittamista haetaan ja siitä tehdään päätös hyvissä ajoin ennen perusopetuksen alkamista.

Kouluun vuotta myöhemmin

Huoltajan on mahdollista anoa lapselle lupaa aloittaa perusopetus vuotta säädettyä myöhemmin. Päätös perustuu psykologiseen ja tarvittaessa myös lääketieteelliseen selvitykseen. Päätös perusopetuksen aloittamisesta vuotta myöhemmin tekee perusopetuksen aluepäällikkö. 

Jos lapsi aloittaa koulun vuotta myöhemmin, esiopetus järjestetään päiväkodissa. Kun huoltaja on saanut lapselle päätöksen perusopetuksen aloittamisesta vuotta myöhemmin, hän voi anoa esiopetuspaikkaa päiväkodista jättämällä esiopetushakemuksen päiväkodin johtajalle. Lisätietoa saa omasta päiväkodista.

Hakemus perusopetuksen aloittamisesta vuotta säädettyä myöhemmin(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (PDF)

Kouluun vuotta aikaisemmin

Lapsella on oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin, jos lapsella on psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella edellytykset suoriutua opiskelusta. Huoltaja hankkii ja maksaa itse tarvittavan asiantuntijalausunnon ennen kouluun ilmoittautumista.

Päätöksen perusopetuksen aloittamisesta vuotta aiemmin tekee perusopetuksen aluepäällikkö. Lisätietoa saa omasta lähikoulusta.

Hakemus perusopetuksen aloittamisesta vuotta säädettyä aikaisemmin (PDF)