Päättyneet hankkeet

Päättyneiden hankkeiden materiaaleja voit ladata käyttöön itsellesi täältä.

Tällä sivulla

Matkailun turvallisuuden alueellinen johtaminen -hanke

Osa vastuullista ja kestävää matkailua on turvallisuus ja sen huomiointi eri näkökulmista koko matkaketjun ajan. Helsinki rakensi oman turvallisuusjohtamisen toimintamallin vuoden 2021 aikana. Hankkeessa Helsinki loi yhteistyössä Rambollin kanssa turvallisuuden käsikirjan, Kompassin, joka tarjoaa kattavasti turvallisuustietoa ja ohjeistusta matkailualan toimijoille. Yhdessä laajan kumppaniverkoston kanssa luotiin matkailun turvallisuuden alueellisen johtamisen malli ja toimenpideohjelma. Lue lisää Helsingin matkailun ja tapahtumien turvallisuudesta.

6Aika: Carbon Neutral Tourism -hanke

Helsingin kaupungin elinkeino-osasto toteutti 6Aika: Carbon Neutral Tourism -hankkeen yhteistyössä Turun kaupungin, Visit Tampereen ja Forum Virium Helsingin kanssa. Hanke saa rahoituksensa Euroopan aluekehitysrahastosta osana 6Aika-strategiaa. Hankkeen tavoitteena oli vähentää matkailualan hiilidioksidipäästöjä ja lisätä energiatehokkuutta Suomessa kehittämällä dataa hyödyntäviä älykkäitä ratkaisuja ja toimintamalleja matkailualan toimijoiden käyttöön. Hankkeen tavoitteiden toteutumista edistettiin yhteiskehittämällä ratkaisuja eri toimijoiden kanssa, kokoamalla soveltuva mittaristo, sekä kehittämällä ja yhdistelemällä olennaisia datalähteitä yhteiseen tietovarantoon. Lue lisää hankkeesta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Tutustu hankkeen loppujulkaisuun: 6aika Carbon Neutral Tourism -hankkeen digitaaliset ratkaisut

Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi -hanke

Helsinki koordinoi Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi -hanketta, joka tuki matkailualan yritysten toipumista pandemiasta ja vahvisti kilpailukykyä kehittämällä uusia matkailutuotteita kansainvälisille markkinoille.

Hankkeella oli kaksi toisiaan tukevaa ydintavoitetta: Tukea pandemiasta kärsivien matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alojen pk-yritysten toipumista ja kilpailukykyä kehittämällä uusia, kansainvälisiä kohderyhmiä kiinnostavia matkailutuotteita ja tuetaan niiden vientiä markkinoille hyödyntäen digitaalisia työkaluja. Samalla kehitettiin yritysten kestävyyttä ja hiilijalanjäljen pienentämistä ja luotiin niistä kilpailuetua.

Hanke sai rahoituksensa Uudenmaan liiton ja Varsinais-Suomen liiton kautta Euroopan aluekehitysrahastosta osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia vuosina 2021–2023. Hankkeen toteuttavat Helsingin kaupunki (koordinoija), Forum Virium Helsinki, Enter Espoo ja Turku Science Park Oy.