Helsingin tekijät -verkosto

Helsingin tekijät -kumppanuusverkosto on matkailu-, tapahtuma- ja ravintola-alan yhteinen verkosto, jonka tavoitteena on yhdessä kehittää Helsingistä vetovoimainen, maailman kestävin ja älykkäin matkailu- ja tapahtumakaupunki. Verkosto on etusijalla oleva kehittäjäryhmä, jolla on monipuoliset verkostoitumismahdollisuudet eri alojen suurien ja pienempien toimijoiden kanssa. Kumppanit pysyvät ajan tasalla alan uutisista, tapahtumista, tilastoista ja koulutuksista. Verkosto tarjoaa laajasti työkaluja yritysten oman toiminnan kehittämiseen, unohtamatta kumppaneiden asemaa etusijalla Helsingin kansainvälisissä B2B-myynti- ja markkinointitoimenpiteissä.

Mitä etuja Helsingin tekijät -verkosto tarjoaa kumppaneilleen?

Verkostolle järjestetään vuosittain kolme laadukasta verkostotapaamista. Tapaamiset koostuvat asiantuntijapuheenvuoroista, ajankohtaisen tiedon vaihtamisesta, koulutuksesta, työpajoista sekä verkostoitumismahdollisuuksista monipuolisen verkoston kanssa. Lisäksi verkostolle järjestetään useita pienempiä teema- ja toimialakohtaisia tapaamisia kuten esimerkiksi aamukahvitilaisuudet joka toinen viikko.

Näiden lisäksi verkostokumppanit kutsutaan vuosittaiseen koko matkailuelinkeinon yhteiseen Helsingin matkailuseminaariin.

Verkostolla on käytössään oma digitaalinen työtila, joka mahdollistaa mm. ajankohtaisen tiedon ja materiaalien jakamisen niin kumppaneiden kuin kaupunkiorganisaation toimesta, verkostoitumisen sekä työpajojen järjestämisen. Lisäksi työtila toimii alustana ajankohtaiselle matkailun ja tapahtumien tilasto- ja tutkimustiedolle.

Verkostokumppanit ovat etusijalla Helsingin kansainvälisissä B2B -myynti- ja markkinointitoimenpiteissä ja suunniteltaessa ohjelmia kansainvälisiin matkanjärjestäjä-, media - ja vaikuttajavierailuihin. Verkoston hyödynnettävissä on Helsingin kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin materiaalit.

Verkostokumppaneilla on mahdollisuus kumppanikohtaiseen sparraustapaamiseen Helsingin kaupungin asiantuntijoiden kanssa valitusta aiheesta.

Verkoston käytettävissä on ensikädessä ajantasaisinta tietoa matkailu-, tapahtuma- ja ravintola-aloilta, sekä uusinta matkailun ja tapahtumien tilasto- ja tutkimustietoa. Verkostokumppaneille toteutetaan koulutuksia ja työpajoja oman toiminnan kehittämiseen. Verkostotoiminta mahdollistaa kumppaneille vertaisoppimisen.

Verkosto on etusijalla osallistumassa ja vaikuttamassa Helsingin matkailun ja tapahtumien kehittämistoimenpiteisiin, mm. hyödyntämässä uusia työkaluja, koulutuksia ja työpajoja.

Mahdollisuus esitenäkyvyydelle matkailuneuvontapisteellä ja näkyvyydelle matkailuneuvonnan digitaalisissa kanavissa. Lisäksi kumppaneilla on mahdollisuus perehdyttää ja tutustuttaa matkailuneuvonnan henkilökunta yrityksen palveluun/tuotteeseen suosittelun edistämiseksi.

Miten mukaan Helsingin tekijät -verkostoon?

Verkostoon voivat liittyä kaikki yritykset ja organisaatiot, jotka haluavat sitoutua yhdessä kaupungin kanssa kehittämään Helsingistä kestävää ja älykästä matkailu- ja tapahtumakaupunkia sekä kasvattamaan Helsingin kansainvälistä tunnettuutta.

Verkoston vuosimaksut muodostuvat seuraavasti:
-    liikevaihto enintään 3 milj. euroa = 500 € / vuosi
-    liikevaihto on yli 3 milj. euroa sekä matkailun alueorganisaatiot = 3500 € / vuosi
 

Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Tule mukaan ilmoittamalla kiinnostuksestasi verkoston yhteyshenkilölle.

Helsingin tekijät -verkoston yhteyshenkilöt

Kuva: Munfilmi / Munfilmi

Mari Heininen
Asiantuntija
+358 40 583 8162(Linkki aloittaa puhelun)
mari.heininen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kaikki yhteydenotot pyydetään osoittamaan ensisijaisesti Mari Heiniselle.

Juha Riehunkankaan kasvokuva
Kuva: Business Helsinki

Juha Riehunkangas
Asiantuntija, verkostoyhteistyö
+358 40 552 1976(Linkki aloittaa puhelun)
juha.riehunkangas@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kaikki yhteydenotot pyydetään osoittamaan ensisijaisesti Mari Heiniselle.