Vammaispalveluista selkokielellä

Tällä sivulla kerromme Helsingin vammaispalveluista.

Tällä sivulla

Tutustu palveluihimme

Saat Helsingin kaupungilta ne palvelut ja tuet, jotka laissa on määrätty. Sinulla on oikeus tukeen, jos et selviä vamman takia arjen toimista.

Osa palveluista on sellaisia, että kaupungin on pakko tarjota ne sinulle. Osan palveluista kaupunki tarjoaa, jos määrärahat riittävät.

Erikseen voit hakea tukea asumiseen ja työllistymiseen.

Kehitysvammainen saa lisäksi erityisiä palveluja.

Kuljetuspalvelu tai liikkumispalvelu

Voit hakea kuljetuspalvelua, jos bussin tai junan käyttö on vaikeaa. Kuljetuspalvelua saa asiointiin ja opiskelu-, työ- ja vapaa-ajan matkoihin.

Saat maksukortin, jos sinulle myönnetään kuljetuspalvelu. Voit maksaa sillä matkat, ja itse maksat vain pienen osan. Maksukortilla saat matkustaa Helsingissä ja lähikunnissa. 

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen avustaja auttaa sinua arjen toimissa. Apua saat, jos pystyt määrittelemään avun sisällön ja toteutustavan.

Henkilökohtaista apua saat kotona ja kodin ulkopuolella

 • arjen toimissa
 • työssä ja opiskelussa
 • harrastuksissa
 • osallistumisessa
 • vuorovaikutuksessa

Apuun kuuluvat asiat, jotka tekisit itse ilman vammaa tai sairautta. Avun määrästä ja toteutustavasta sovitaan palvelusuunnitelmassa.

Valitset itse avustajan ja solmit hänen kanssaan työsopimuksen. Kaupunki korvaa palkan ja muut kulut.

Kaupunki voi myös antaa henkilökohtaista apua varten palvelusetelin. Tällöin valitset avustajan yrityksistä, jotka kaupunki on hyväksynyt. Palveluseteli on maksuton.

Asunnon muutostyöt

Asunnon muutostöillä tuetaan sinun itsenäistä asumista. Muutosten ansiosta suoriudut arjen toimista.

Muutokset saa vain vakinaiseen asuntoon. Kustannusten pitää olla kohtuullisia. Jos tarvitset laitoshoitoa, asuntoosi ei tehdä muutostöitä.

Seuraavanlaiset muutokset voidaan korvata:

 • ovien leventäminen
 • kynnysten poistaminen
 • luiskien tekeminen
 • ammeen poisto
 • materiaalien muuttaminen
 • esteiden poistaminen.

Asuntoon kuuluvat laitteet

Laitteet helpottavat sinun elämääsi. Apua tuovat nostolaitteet, porrashissi, hälytysjärjestelmät ja oven sähköinen avaus.

Laitteiden kohtuulliset kustannukset korvataan. Yleensä saat laitteet korvauksetta. Kaupunki vastaa myös asennuksesta ja huollosta. 

Palveluasuminen

Palveluasumiseen kuuluvat asunto ja palvelut. Palvelua järjestetään sinulle, jos tarvitsevat paljon apua vuorokauden eri aikoina.

Voit asua omassa kodissa, ryhmäasunnossa tai palvelutalossa. Saat apua liikkumisessa, pukemisessa, pesussa, ruokailussa ja siivouksessa.

Palvelutalossa tai ryhmäasunnossa maksat itse vuokran ja muut arkielämän kustannukset. Vammaan liittyvä palvelu on maksutonta.

Välineet ja laitteet

Liikkumisessa ja viestinnässä tarvittavat välineet voidaan korvata sinulle, jos terveydenhoito ei maksa niitä. Korvausta voi saada muun muassa autosta, auton lisälaitteista tai kodinkoneista.

Korvaus on enintään puolet kustannuksista. Auton ja sen lisälaitteiden korvaukset on määritelty erikseen.

Kaupunki myöntää tukea auton ostoon vain, jos tarvitset päivittäin autoa työn, opiskelun tai vammaisen lapsen kuljetuksen takia.

Ylimääräiset vaatekustannukset

Jos maksat ylimääräistä vaatteistasi vamman takia, saat korvausta harkinnan mukaan. Maksuja voi tulla vaatteiden ja muutosten teettämisestä

Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennus on neuvontaa yksin tai ryhmissä. Valmennuksessa harjoitellaan viestintää, liikkumista ja asumista.

Valmennuskurssilla saat tukea muiden kokemuksista. Opit myös vähentämään vamman haittoja arkielämässä. Valmennus on maksutonta, mutta matkoista maksat pienen osan.

Omaishoidon tuki

Omaishoito järjestetään kotioloissa. Hoidostasi vastaa omainen tai muu läheinen henkilö.

Omaishoidon tukeen sisältyvät hoitopalvelut ja omaishoitajan palkkio.

Hae tukea lomakkeella ja liitä siihen toimintakykyäsi kuvaava lääkärinlausunto. Hakemus ja lääkärintodistus lähetetään vammaisten sosiaalityöhön.

Omaishoidon tuen sosiaaliohjaaja ottaa sinuun yhteyttä ja tulee kotikäynnille tekemään suunnitelman. Sen jälkeen hän tekee päätöksen omaishoidon tuesta.

Omaishoidon tukea saat, jos tarvitset hoitoa vamman tai vastaavan syyn vuoksi ja hoito järjestetään kotona.

Omaishoidon tuesta tehdään sopimus omaishoitajan kanssa. Alle 65-vuotiaat hakevat omaishoidon tukea vammaisten sosiaalityön toimipisteistä. 

Tilapäishoito

Tilapäistä hoitoa järjestetään omaishoitajan vapaan ajaksi. Tilapäistä hoitoa saa harkinnan mukaan.

Hoito järjestetään asumisyksiköissä tai laitos- ja perhehoidossa. Omaishoitajan vapaita voidaan järjestää myös kotona sijaisen avulla.

Tilapäishoidon ansiosta omaishoitaja saa vapaata. Samalla tuetaan vammaisen itsenäistymistä lapsuuden kodista.

Asiakas, hänen perheensä ja sosiaalityöntekijä arvioivat yhdessä tilapäishoidon tarpeen ja sopivan paikan. Hoidosta peritään maksu.

Tukihenkilö

Tukihenkilö auttaa sinua löytämään ystäviä. Hänen kanssaan voit osallistua harrastuksiin ja vapaa-ajanviettoon.

Voit hankkia tukihenkilön itse tai pyytää apua tukihenkilön etsintään vammaisten sosiaalityöstä. Tukihenkilölle maksetaan palkkio ja kulukorvaus.

Sosiaaliohjaus

Sosiaaliohjaaja tukee kotona asuvaa vammaista ja hänen omaisiaan. Hän opastaa arjen toimissa, työssä, harrastuksissa ja ihmissuhteissa. Ohjaus on yleensä määräaikaista.

Päivätoiminta

Päivätoiminta lisää hyvinvointia, vuorovaikutusta ja osallistumista. Päivätoiminnassa saa vertaistukea, ja se tukee kotona asumista. Omaiset jaksavat paremmin, ja muuta hoitoa tarvitaan vähemmän.

Päivätoiminta suunnitellaan sinun tarpeidesi ja toimintakykysi mukaan. Päivätoimintaan sisältyy yleensä ruokailu. Aterioista ja matkoista peritään pieni maksu.

Päivätoiminta on tarkoitettu niille, joiden toimeentulo perustuu etuuksiin.

Työtoiminta

Työtoiminta valmentaa sinua työelämään. Ohjaus tapahtuu ryhmissä. Lisäksi saat yksilöllistä työvalmennusta.

Aikuisopetus ja valmentava koulutus

Aikuisopetus ja valmennus tukee itsenäistymistäsi ja valmentaa sinua jatko-opintoihin ja työhön.

Asiakasmaksun alentaminen

Asiakasmaksua voidaan alentaa tai se voidaan jättää perimättä, jos maksu heikentää sinun toimeentuloasi. Hae alennusta tai vapautusta kirjallisesti. Toimita hakemus asiakasmaksupäätösten yksikköön.

Asiakasmaksupäätökset ja asiantuntijatuki​ -yksikkö
Sosiaali- ja terveystoimiala
PL 6032
00099 Helsingin kaupunki
sotepe.asiakasmaksut@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Liitä hakemukseen tositteet tuloistasi ja menoistasi viimeisen kahden kuukauden ajalta. Kokoa niistä vielä yhteenveto hakemuksen liitteeksi. Kerro hakemuksessasi, mistä palveluista ja miltä ajalta haet alennusta tai vapautusta.

Alennusta tai poistamista voit hakea enintään 12 kuukauden ajaksi. Maksua alennetaan tai se poistetaan, jos olet saanut yli 6 kuukautta toimeentulotukea tai olet maksukyvytön.

Päätös tehdään hakemuskuukauden alusta. Alennusta tai vapautusta ei voi hakea takautuvasti. Yksittäistä maksamatta jäänyttä laskua ei voi poistaa.

Kehitysvammainen henkilö saa lisäksi erityisiä palveluja

Voit hakea vammaispalveluiden lisäksi kehitysvammaisille tarkoitettuja palveluja, jos kehityksesi on häiriintynyt synnynnäisen vian takia.

Palvelut määritellään laissa kehitysvammaisten erityishuollosta. Palvelujen tarkoitus on helpottaa arkielämääsi ja turvata huolenpito. Laissa korostetaan, että saat itse määrätä elämästäsi.

Ota yhteys kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijään. Sinulle tehdään erityishuolto-ohjelma.

Sosiaalityö

Saat apua ja tietoja palveluista sosiaalityöntekijöiltä. Hae palveluja kirjallisesti tai suullisesti oman alueesi kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijältä.

Kehitysvammapoliklinikan palvelut

Kehitysvammapoliklinikka antaa lisää tietoa ja neuvoja. Siellä myös suunnitellaan kuntoutuksesi. Poliklinikka tukee osallistumistasi ja toimintakykyäsi. Poliklinikan palvelut ovat maksuttomia.

Kuntouttava päivähoito

Päivähoidon saa maksutta, jos se on lapsen kuntoutussuunnitelmassa omana kohtanaan. Kuntouttavaa päivähoitoa haetaan lääkärin lausunnolla. Lausunnon pitää kertoa päivähoidon kuntouksen merkitys lapselle

Koululaisen iltapäivähoito sekä loma-ajan hoito

Saat hoitoa iltapäivisin ja loma-aikana, jos olet autistinen tai kehitysvammainen ja käyt peruskoulun 3.–9. luokkaa. Hoito on maksutonta, jos se on kirjattu erityishuolto-ohjelmaasi.

Vanhempien täytyy itse huolehtia siitä, että hoito kirjataan erityishuolto-ohjelmaan, kun lapsi aloittaa kolmannen luokan.

Kehitysvammaisten asuminen

Kaupungilla on omia kehitysvammaisten asuntoja. Lisäksi asumispalveluita ostetaan eri puolilta Helsinkiä ja myös muualta Suomesta.

Voit asua omassa asunnossa, ryhmäkodissa, asuntoryhmässä, perhehoidossa ja tukiasunnossa. Joissain paikoissa henkilökunta on paikalla koko vuorokauden, joissain vain päivisin. Tukiasunnoissa työntekijät käyvät tarpeen mukaan.

Asumisesta peritään vuokra ja ateriamaksu. Sähkö, sauna, pesuaineet ja pyykkitupa veloitetaan käytön mukaan.

Perhehoito järjestetään yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Kaupunki tekee sopimuksen perhehoidon järjestämisestä.

Helsingin kaupungilla ei ole enää omia kehitysvammaisten laitoksia, mutta laitospalveluita ostetaan jonkin verran. Asumispalvelua, perhehoitoa ja laitoshoitoa saa lyhyeksi tai pitkäksi ajaksi.

Näin haet palveluitamme

Hae palveluja asuinpaikkasi vammaisten sosiaalityön toimipisteestä. 

Palveluja voit hakea milloin tahansa. Tulot eivät vaikuta saamiseen. Vain vamma tai sairaus vaikuttavat.

Keskustele avun tarpeesta sosiaalityöntekijän kanssa. Kerro, mitä pulmia sinulla on asumisessa, liikkumisessa tai arjen toimissa. Sosiaalityöntekijä on asiantuntija palveluiden järjestämisessä.

Sosiaalityöntekijä laatii sinulle palvelusuunnitelman. Siinä sovitaan palveluista ja vastuuhenkilöistä.

Yhteistyötä tehdään kotipalvelun, sairaaloiden ja järjestöjen kanssa. Sairaanhoito, kuntoutus ja kotihoito kuuluvat terveydenhuoltoon.

Lapsiperheet saavat kotipalvelua ja ohjausta. Kotipalvelu on tilapäistä. Sitä saa perhetilanteen, synnytyksen, vamman tai muun syyn takia. Ohjausta on tarjolla myös vanhemmuuteen ja lasten kasvattamiseen.

Vammaissosiaalityön yhteystiedot

Vammaisneuvonta

Voit soittaa meille joka arkipäivä kello 9–11. Lisäksi palvelemme tiistaisin ja torstaisin kello 12–14 puhelinnumerossa 09 310 32889.

Soita 09 310 32889(Linkki aloittaa puhelun)

Yhteydenottopyynnön voi jättää viestinä vastaajaan tai lähettämällä tekstiviestin. Vammaisneuvontaan voi olla yhteydessä myös sähköpostilla. Sähköpostiosoitteemme on sote.vammaisneuvonta@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Voit tulla myös käymään ilman ajanvarausta keskiviikkoisin kello 14–16. Käyntiosoite on Tallinnanaukio 1, ensimmäinen kerros. Rakennus on Itäkadun perhekeskus. Kun tulet paikalle, ilmoittaudu vahtimestarille.

Toimistosihteereiden neuvontanumero

Palvelemme joka arkipäivä kello 9–15 puhelinnumerossa 09 310 23100. Voit kysyä meiltä kuljetuspalvelun matkakorteista tai palveluseteleistä. 

Soita 09 310 23100(Linkki aloittaa puhelun)

 

Toimipisteiden osoitteet

Alle 18-vuotiaat idän ja pohjoisen alueen asiakkaat Itäkadun perhekeskus

PL 6730, 00099 Helsingin kaupunki

Itäkatu 11, 00930

Helsinki Alle 18-vuotiaat etelän ja lännen alueen sekä koko kaupungin kaikki ruotsinkieliset asiakkaat

Kallion perhekeskus

PL 6450, 00099 Helsingin kaupunki

Toinen linja 4 C, 00530 Helsinki

Yli 18-vuotiaat etelän alueen vammaiset ja kehitysvammaiset sekä idän alueen kehitysvammaiset asiakkaat

Vammaisten sosiaalityön eteläinen toimipiste

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus

PL 6420, 00099 Helsingin kaupunki

Työpajankatu 14, 6. krs, 00580 Helsinki

Yli 18-vuotiaat idän alueen vammaispalvelun asiakkaat

Vammaisten sosiaalityön itäinen toimipiste

PL 7380, 00099 Helsingin kaupunki

Kahvikuja 3, 00980 Helsinki

Yli 18-vuotiaat lännen ja pohjoisen alueen vammaiset ja kehitysvammaiset asiakkaat

Lännen ja pohjoisen vammaisten sosiaalityö

PL 7980, 00099 Helsingin kaupunki

Ala-Malmin tori 2, 00700 Helsinki