Kelan tuet ja palvelut nuorille

Tietyt lapsena saamasi tuet lakkaavat 16-vuotiaana. Voit kuitenkin saada edelleen monenlaista tukea ja kuntoutuksia Kelalta.

Tällä sivulla

Opiskelijan taloudelliset tuet

Opintotuki

Opintotuki turvaa toimeentulosi opiskelun aikana. Siihen kuuluu opintoraha, opintolainan valtiontakaus sekä asumislisä. Tulosi vaikuttavat siihen, kuinka monelta kuukaudelta vuodessa voit nostaa opintotukea. 

Tutustu opintotukeen Kelan sivuilla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Nuorten kuntoutusraha

Jos olet 16–19 -vuotias, voit hakea nuoren kuntoutusrahaa opiskeluun tai muuhun työelämään tähtäävään kuntoutukseen kuten työharjoitteluun. Saadaksesi kuntoutusrahaa sinulla tulee olla hyvinvointialueellasi laadittu henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma. 

Jos saat nuoren kuntoutusrahaa opiskeluusi, et voi saada opintotukea. 

Lue lisää nuoren kuntoutusrahasta Kelan sivuilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Taloudellista tukea koulutukseen

Voit saada Kelasta tukea sellaiseen koulutukseen, joka mahdollistaa osallistumisesi työelämään sairaudesta tai vammasta huolimatta.

Kela voi kustantaa sinulle varsinaisia opiskelukustannuksia kuten lukukausimaksuja ja koulutarvikekustannuksia. Voit saada Kelalta tukea myös koti- ja koulupaikkakunnan välisiin matkakustannuksiin.

Lue lisää koulutuksen tuesta Kelan sivuilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Opiskelun apuvälineet

Jos tarvitset vammasi vuoksi teknisiä apuvälineitä opiskelussasi, Kela voi hankkia niitä sinulle.  Voit saada Kelan järjestämän apuvälineen aikaisintaan peruskoulun 7. luokalta alkaen, jos tavoitteenasi on peruskoulun jälkeen ammatilliset opinnot ja työelämään pääsy.

Lue lisää Kelan myöntämistä apuvälineistä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Muut taloudelliset tuet

Vammaistuki

Alle 16-vuotiaan vammaistuki päättyy, kun täytät 16 vuotta. Voit kuitenkin hakea 16-vuotta täyttäneen vammaistukea, joka on porrastettu kolmeen tasoon. Ne ovat perusvammaistuki, korotettu vammaistuki ja ylin vammaistuki. Saamaasi tuen tasoon vaikuttavat tarvitsemasi avun, ohjauksen ja valvonnan määrä sekä haittaluokka.

Lue lisää 16 vuotta täyttäneen vammaistuesta Kelan sivuilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke

Täytettyäsi 16 vuotta voit saada kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä, jos sairaus estää opiskelun tai kohtuullisen toimeentulon turvaavan työnteon.

Jos alat saada kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä, lapsilisä ja mahdollinen vammaistuki lakkaavat. Vammaistuen tilalle voit hakea eläkettä saavan hoitotukea.

Lue lisää kuntoutustuesta ja työkyvyttömyyseläkkeestä Kelan sivuilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Lue lisää eläkettä saavan hoitotuesta Kelan sivuilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kelan ammatilliset kuntoutukset

NUOTTI-valmennus

Jos olet 16–29-vuotias ja tarvitset tukea opiskelu- tai työelämäpolkuasi varten, voit hakea NUOTTI-valmennukseen. NUOTTI-valmennuksessa saat oman henkilökohtaisen valmentajan, jonka kanssa työskentelet tavoitteittesi saavuttamiseksi.

Lue NUOTTI-valmennuksesta Kelan sivuilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulutuskokeilu

Jos olet 16–29-vuotias ja sinulla on erityisiä vaikeuksia koulutusalan valinnassa, voit hakea koulutuskokeilua. Saat itse valita oppilaitoksen, jota käyt kokeilemassa. Kela maksaa koulutuskokeilun kustannukset oppilaitokselle.

Lue koulutuskokeilusta Kelan sivuilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Nuoren ammatillinen kuntoutus

Jos olet 16–29-vuotias ja tarvitset tukea tulevaisuuden suunnitteluun, voit hakea Kelan nuoren ammatillista kuntoutusta. Voit hakea kuntoutukseen, jos et ole löytänyt sopivaa opiskelualaa tai työpaikkaa tai jos opiskelu on keskeytynyt tai vaarassa keskeytyä.

Nuoren ammatillinen kuntoutus suunnitellaan aina yksilöllisesti ja tavoitteet määritellään yhdessä kanssasi. Kun haet kuntoutukseen, sinun ei tarvitse tietää, minkälaista kuntoutusta olet hakemassa. Kela auttaa valitsemaan oikean kuntoutusmuodon.

Lue lisää nuoren ammatillisesta kuntoutuksesta Kelan sivuilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Oma väylä -kuntoutus

Oma väylä -kuntoutus on tarkoitettu 16–29-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat neuropsykiatrisen häiriön vuoksi tukea opinnoissa tai työelämässä. Kuntoutus toteutetaan yksilö- ja ryhmätapaamisina.

Lue lisää Oma väylä -kuntoutuksesta Kelan sivuilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kelan muut kuntoutukset

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit  

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit auttavat sinua sopeutumaan sairauden tai vamman mukanaan tuomiin muutoksiin.

Kuntoutuskurssilla saat tukea kuntoutumiseen sekä tietoa sairaudestasi, vertaistukea sekä tukea arjen toimintoihin.

Lue lisää kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseista Kelan sivuilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kuntoutus on sinulle maksutonta. Sinulla saattaa olla oikeus kuntoutusrahaan oman tai läheisesi kuntoutuksen ajalta. Lue lisää kuntoutusrahasta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kela korvaa myös kuntoutukseen tehtyjä matkoja. Lue lisää matkakorvauksista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Moniammatillinen yksilökuntoutus

Moniammatillisen yksilökuntoutuksen tavoitteena on parantaa arkesi sujuvuutta. Kuntoutus on tarkoitettu nuorille, joiden sairaus on laaja-alainen ja siihen liittyy monia eri ongelmia.

Kursseja järjestetään lisäksi erityisesti aistivammaisille lapsille.

Lue lisää moniammatillisesta yksilökuntoutuksesta Kelan sivuilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kuntoutus on sinulle maksutonta. Sinulla saattaa olla oikeus kuntoutusrahaan oman tai läheisesi kuntoutuksen ajalta. Lue lisää kuntoutusrahasta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kela korvaa myös kuntoutukseen tehtyjä matkoja. Lue lisää matkakorvauksista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Lääkinnällinen kuntoutus

Voit saada Kelalta myös vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, jos sairautesi tai vammasi aiheuttaa huomattavia vaikeuksia arjen toimissasi.

Lue lisää vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta Kelan sivuilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kuntoutus on sinulle maksutonta. Sinulla saattaa olla oikeus kuntoutusrahaan oman tai läheisesi kuntoutuksen ajalta. Lue lisää kuntoutusrahasta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kela korvaa myös kuntoutukseen tehtyjä matkoja. Lue lisää matkakorvauksista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)