Vauvaikä ja lapsuus

Lapsen syntymä on aina ilonaihe. Erityslapsen saaminen saattaa kuitenkin herättää myös huolta vanhemmissa. Siksi on tärkeää saada ensitietoa lapsen tilanteesta ja perheen tukimahdollisuuksista. 

Löydät tietoa lapsen terveydenhoidon ja kehityksen seurannasta, kaupungin tarjoamista palveluista, varhaiskasvatukseen ja oppivelvollisuuteen liittyvistä tukimuodoista sekä Kelan etuuksista ja kuntoutuksista.