Sosiaali- ja vammaispalvelut lapselle ja perheelle

Voit tarvita sairaan tai vammaisen lapsen vanhempana ulkopuolista tukea. Vaihtoehtoja on useita, ja autamme perhettäsi löytämään niistä sopivimmat.

Palvelumme perheellesi

Kaupunki järjestää monenlaisia sosiaalipalveluita lapsiperheille. Voit kysyä sosiaalipalveluistamme lapsiperheiden sosiaalineuvonnasta. 

Katso lapsiperheiden sosiaalineuvonnan yhteystiedot

Joskus tuen tarve on suurta tai se vaatii erityisosaamista. Kaikki peruspalvelut kuuluvat myös erityislapsiperheille, mutta lisäksi vammaispalveluiden palvelut voivat tulla jossain vaiheessa ajankohtaisiksi. Palvelemme alle 18-vuotiaita vammaisia helsinkiläisiä Kallion Virastotalossa ja Itäkadun perhekeskuksessa. Vammaispalveluista voit hakea muun muassa lyhytaikaishoitoa, omaishoidon tukea tai perhehoitopaikkaa.

Lisätietoa vammaispalveluista saat vammaisneuvonnasta

Perhesosiaalityö  

Erityislapsen syntymä voi aiheuttaa perheelle erityisen tuen tarvetta. Perhesosiaalityöstä saat tukea esimerkiksi tilanteissa, kun lapsi sairastuu tai vanhempana olet uupumassa. Sosiaalityöntekijä laatii asiakassuunnitelman ja suunnittelee sinulle sopivimmat palvelut ja tukitoimet. Perhesosiaalityö tekee yhteistyötä koulun, päiväkodin, perheneuvolan ja erikoissairaanhoidon kanssa. 

Lue lisää perhesosiaalityön palveluista

Perheneuvola

Perhesosiaalityön lisäksi perheneuvola tarjoaa apua erilaisissa perheen kriisitilanteissa. Perheneuvolassa työskentelee sosiaalityöntekijöitä ja psykologeja. Siellä järjestetään myös erilaisia lasten tunnetaito- ja vanhemmuusryhmiä. 

Lue lisää perheneuvolasta

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu tarjoaa käytännön apua, jos perheessäsi on kuormittava tilanne. Kotipalvelu voi auttaa esimerkiksi kodinhoitotyössä tai lastenhoidossa. Voit saada lapsiperheiden kotipalvelua esimerkiksi erityisen perhetilanteen perusteella. 

Lue lisää lapsiperheiden kotipalvelusta

Lapsiperheiden kotihoito on pääasiallisesti maksullista. Sosiaali- ja terveyslautakunta on kuitenkin päättänyt, että se on maksutonta sellaisille sosiaalityön asiakkuudessa olevien erityistä tukea tarvitsevien lasten perheille, joille kotipalvelun tarve on kirjattu asiakassuunnitelmaan.

Lue lisää kotipalvelun maksuttomuudesta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Lapsen omaishoitajaksi

Omaishoidolla tarkoitetaan vammaisen tai sairaan ihmisen hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.  Omaishoidon tuki sisältää omaishoitajan rahallisen palkkion ja lakisääteiset vapaapäivät. Jos ryhdyt lapsesi omaishoitajaksi, sinun on mahdollista saada vapaasi ajaksi lapsenhoitoa lyhytaikaisissa asumispalveluyksiköissä.  

Lue lisää omaishoidosta 

Lapsille lyhytaikaiset asumispalveluyksiköt löytyvät Visiitistä ja Harbosta sekä Isonniitynkadun ryhmäkodista.

Tutustu lyhytaikaiseen asumiseen ja kriisihoitoon

Perhehoito

Jos lapsesi tarvitsee ympärivuorokautista hoivaa, eikä kotihoito palvelujenkaan turvin ole mahdollista, voit hakea lapsellesi perhehoitopaikkaa. Tällöin lapsesi asuu perheenomaisesti perhekodissa. Perhekodit sijaitsevat Helsingissä, muualla pääkaupunkiseudulla sekä muissa Suomen kunnissa.

Lue lisää perhehoidosta 

Kotihoito

Vaikeasti sairaan lapsen perhe voi tarvita tavanomaista enemmän tukea lapsen hoitamisessa.

Yksi mahdollisuus hoidon järjestämiseen on kotihoito, joka tarkoittaa kotisairaanhoidon ja kotipalvelun kokonaisuutta. Kotihoito voi olla säännöllistä tai tilapäistä.

Lue lisää kotihoidosta