Ikääntyminen

Iän karttuessa saatat tarvita arkeesi nykyistä vahvempaa tukea. Jos sinulle on jo nimetty omatyöntekijä kaupungin vammaispalveluista tai ikääntyneiden palveluista, voit kysyä ohjausta ja neuvoa suoraan häneltä.

Ikääntyminen heikentää toimintakykyä

Toimintakyky heikkenee iän karttuessa monin eri tavoin. Lihaskunto ja luusto saattavat haurastua, näkö- ja kuulo heikentyä ja muisti pätkiä. Ikääntyminen kasvattaa myös riskiä sairastua moniin sairauksiin kuten diabetekseen, sydänsairauksiin, syöpään tai muistisairauksiin. 

Vaikka muutosten nopeus on yksilöllistä, joissakin kehitysvammoissa, kuten Downin syndroomassa, ikääntyminen on tavanomaista varhaisempaa ja nopeampaa.

Saatat tarvita uusia palveluita

Toimintakyvyn heikkeneminen voi vaikuttaa tarvittavien palveluiden määrään ja laatuun. Jos esimerkiksi olet aikaisemmin pärjännyt kotona tukitoimien avulla, iän karttuessa ja toimintakyvyn heiketessä palveluasuminen voi olla sinulle sopiva tapa asua.

Helsingin senioripalvelut tarjoavat ympärivuorokautista asumista ja hoitoa seniorikeskuksissa ja palvelutaloissa. 

Lue lisää senioripalveluiden asumispalveluista

Saat tietoa senioripalveluista Senioripalvelut-sivustoltamme sekä Seniori-infosta.

Katso Seniori-infon yhteystiedot

Lisäksi Helsingin vammaispalveluiden Hämeentien, Karviaismäen, Kestikujan, Kestilän, Koskelan, Mäntylän, Roihun, Tilkan, Tyynelän ja Veräjän ryhmäkodit tarjoavat asumispalveluja vammaisille ikääntyneille.

Ikääntymisen myötä voit tarvita asuntoosi myös erilaisia liikkumista tukevia muutostöitä tai välineitä ja laitteita.

Tutustu vammaispalveluiden asumisyksiköihin ja muihin asumispalveluihimme

Vammaispalveluista ja niiden hakemisesta voit kysyä vammaisneuvonnasta.

Katso vammaisneuvonnan yhteystiedot

Joskus ikääntymiseen liittyy myös yksinäisyyttä. Kaupungin palvelukeskuksista löydät monipuolista tekemistä ja toimintaa. 

Tutustu palvelukeskuksiin ja niiden toimintaan