Eläkkeelle jääminen

Yleinen eläkeikä alkaa täytettyäsi 65 vuotta. Kela siirtää sinut tuolloin automaattisesti vanhuuseläkkeelle. Samalla vammaistuki lakkaa.

Vanhuuseläke

Yleinen eläkeikä alkaa 65-vuotiaana. Tällöin alat saamaan vanhuuseläkettä. Voit saada eläkettä työeläkelaitoksesta tai Kelasta. Työeläkelaitokselta voit saada työeläkettä, jos olet ollut työelämässä. Jos työeläkettä on kertynyt vain vähän, voit saada vanhuuseläkettä myös Kelasta. 

Mikäli olet aiemmin ollut työkyvyttömyyseläkkeellä, 65-vuotta täytettyäsi Kela siirtää sinut automaattisesti vanhuuseläkkeelle.  Samalla eläkemääräsi voi muuttua.

Vanhuuseläkkeen ohella voit saada muun muassa eläkettä saavan hoitotukea ja eläkkeensaajan asumistukea. Lisäksi voit saada toimeentulotukea, lääkekorvauksia, sairaanhoidon korvauksia ja matkakorvauksia julkiseen tai yksityiseen terveydenhuoltoon.

Lue lisää eläkkeistä Kelan sivuilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Vammaistuen sijaan hoitotukea

Jos olet aikaisemmin saanut vammaistukea, sen saaminen loppuu eläkkeelle siirryttäessä.

Eläkkeellä oleville voidaan maksaa vammaistuen sijasta eläkettä saavan hoitotukea. Aivan kuten vammaistuki, myös eläkettä saavan hoitotuki on porrastettu kolmeen tasoon, jotka ovat perushoitotuki, korotettu hoitotuki ja ylin hoitotuki. Saamaasi tukeen vaikuttaa tarvitsemasi avun, ohjauksen ja valvonnan määrä.

Voit saada omaishoidontukea hoitotuen lisäksi.

Tutustu eläkettä saavan hoitotukeen Kelan sivuilla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)