Sairastuneen tai vammautuneen toimeentulon muodostuminen

Olemme koonneet sivulle tietoa sairastuneen tai vammautuneen aikuisen toimeentulon muodostumisesta.

Tällä sivulla

Sairauspäiväraha

Sairauspäivärahaa voi saada 16–67-vuotias, joka sairastumisen tai vammautumisen vuoksi ei pysty tekemään työtä. Päivärahan tarkoituksena on korvata ansionmenetys sairastamisen aikana. Myös opiskelijat ja työttömät voivat saada sairauspäivärahaa. 

Sairauspäivärahaa haetaan Kelalta. Jos olet työsuhteessa ja työnantaja maksaa palkkaa sairausajaltasi, työnantaja hakee sairauspäivärahaa puolestasi. 

Sairauspäivärahaa maksetaan enintään 300 arkipäivältä.  Jos olet ajanjakson päätyttyä edelleen työkyvytön, voit hakea joko kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä. Jos olet osittaisesti työ- tai opiskelukykyinen, voit hakea ammatillista kuntoutusta. Kuntoutuksen ajalta sinulle maksetaan kuntoutusrahaa.

Huom! Alle 15-vuotiaana vammautuneelle ei makseta sairauspäivärahaa. 

Lue lisää sairauspäivärahasta Kelan sivuilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kuntoutustuki

Kuntoutustuki on määräaikainen työkyvyttömyyseläke sellaisille 16–64-vuotiaille, joilla on mahdollisuus kuntoutua takaisin työelämään. Yleensä kuntoutustukea myönnetään vasta kun hakija on ollut vuoden kestäneellä sairauspäivärahalla. Voit hakea kuntoutustukea Kelalta. Jos olet ennen sairastumistasi työskennellyt, voit hakea tukea myös työeläkelaitokseltasi. 

Lue lisää kuntoutustuesta Kelan sivuilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kuntoutusraha

Kuntoutusraha turvaa toimeentulon kuntoutuksen aikana. Jos olet 16-67-vuotias, voit saada kuntoutusrahaa lääkinnällisen tai ammatillisen kuntoutuksen aikana. 

Ammatillinen kuntoutus voi auttaa sinua sopivan opiskelun tai ammattialan valinnassa. Se voi sisältää valmennusta, opiskelua ja työelämäkokeilua. Kuntoutuksen aikana saat kuntoutusrahaa. Myös osakuntoutusraha on mahdollista, jos työskentelet osa-aikaisesti kuntoutuksen aikana. Ammatillista kuntoutusta haetaan Kelalta. Jos olet ennen sairastumistasi työskennellyt, voit hakea kuntoutusrahaa myös työeläkelaitokseltasi.

Lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteena on toimintakykysi turvaaminen ja parantaminen. Kuntoutuksen aikana saat kuntoutusrahaa. Lääkinnällistä kuntoutusta haetaan Kelalta.

Huom! Myös vammaisen lapsen vanhemmille voidaan maksaa kuntoutusrahaa lapsen sopeutumisvalmennuksen tai kuntoutuskurssin ajalta.

Lue lisää kuntoutusrahasta Kelan sivuilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Nuoren kuntoutusraha

Nuoren ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on auttaa sinua suunnittelemaan omaa tulevaisuuttasi ja löytämään suuntaa opiskelu -ja työelämään. 16-19-vuotias nuori voi saada kuntoutusrahaa opiskelun tai muun työelämään tähtäävän kuntoutuksen ajalta Kelalta.

Huom! Jos saat kuntoutusrahaa, et voi saada samanaikaisesti opintotukea.

Lue lisää nuoren kuntoutusrahasta Kelan sivulta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläkettä maksetaan 16–64-vuotiaille työkyvyttömille henkilöille, jotka eivät pysty elättämään itseään työnteolla sairauden tai vamman vuoksi. Osatyökuntoiset voivat saada osatyökyvyttömyyseläkettä. Työkyvyttömyyseläkkeen maksaa Kela tai vaihtoehtoisesti työeläkelaitoksesi, jos olet työskennellyt ennen työkyvyttömyyttäsi.  

Jos olet alle 20-vuotias, sinulle ei myönnetä työkyvyttömyyseläkettä ennen kuin mahdollisuutesi ammatilliseen kuntoutukseen on tutkittu. 

Kun täytät 65 vuotta, työkyvyttömyyseläke muuttuu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi. Tätä ei tarvitse erikseen anoa Kelalta.

Huom! Jos saat työkyvyttömyyseläkettä, et voi samanaikaisesti saada vammaistukea etkä lapsilisää. Osatyökyvyttömyyseläkkeellä oleva voi saada vammaistukea.

Lue lisää työkyvyttömyyseläkkeestä Kelan sivuilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Vanhuuseläke

Yleinen eläkeikä alkaa 65-vuotiaana. Tällöin alat saamaan vanhuuseläkettä. Voit saada eläkettä työeläkelaitoksesta tai Kelasta. Työeläkelaitokselta voit saada työeläkettä, jos olet ollut työelämässä. Jos työeläkettä on kertynyt vain vähän, voit saada vanhuuseläkettä myös Kelasta. 

Mikäli olet aiemmin ollut työkyvyttömyyseläkkeellä, 65-vuotta täytettyäsi Kela siirtää sinut automaattisesti vanhuuseläkkeelle.

Huom! Jos saat eläkettä, et voi saada samanaikaisesti vammaistukea.

Lue lisää vanhuuseläkkeestä Kelan sivuilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Eläkettä saavan hoitotuki

Voit hakea Kelalta eläkettä saavan hoitotukea, jos tarvitset ohjausta ja apua jokapäiväisessä elämässäsi kuten pukeutumisessa, syömisessä tai peseytymisessä. Hoitotuki on porrastettu kolmeen osaan. Sinun on mahdollisuus saada hoitotukea, jos olet vanhuuseläkkeellä, työkyvyttömyyseläkkeellä tai saat kuntoutustukea. 

Huom! Jos saat hoitotukea, et voi saada samanaikaisesti vammaistukea.

Hoitotuki ei estä omaishoidon tuen saamista.

Lue lisää eläkettä saavan hoitotuesta Kelan sivuilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Vammaistuet

Vammaisen henkilön tai hänen vanhempiensa on mahdollisuus hakea Kelalta vammaistukea. Lapsi tai aikuinen voi saada vammaistukea, jos hän tarvitsee vammansa tai sairautensa vuoksi tavanomaista suurempaa hoitoa ja huolenpitoa. Rahallinen tuki on porrastettu kolmeen tasoon - perusvammaistukeen, korotettuun vammaistukeen ja ylimpään vammaistukeen. Se, mihin tukeen olet oikeutettu, riippuu hoidon tarpeestasi ja kokonaistilanteestasi.

Lue lisää alle 16-vuotiaan vammaistuesta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Lue lisää yli 16-vuotiaan vammaistuesta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Muut tuet

Edellisten lisäksi voit hakea Kelalta erilaisia lapsiperheiden tukia, opintotukea, asumistukea, eläkkeensaajan asumistukea tai toimeentulotukea.

Lue lisää Kelan etuuksista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Helsingin kaupungilta voit lisäksi hakea ehkäisevää tai täydentävää toimeentulotukea

Lue lisää ehkäisevästä tai täydentävästä toimeentulotuesta