Kun tarvitset apua nopeasti

Elämässä voi tulla eteen tilanteita, jolloin apua tarvitaan nopeasti. Vammaisen lapsen tai aikuisen toimintakyky voi yllättäen muuttua ja vaatia sairaalahoitoa tai esimerkiksi lisäapua kotiin.

Tällä sivulla

Äkilliset muutokset läheisen toimintakyvyssä ovat hyvin kuormittavia – koski yllätys sitten lasta, puolisoa tai omaishoitajaa. Apua ja tukea on kuitenkin tarjolla. 

Lapsiperheiden palvelut

Lapsiperheiden sosiaalineuvonta

Lapsiperheiden sosiaalineuvonnassa neuvomme ja autamme perheitä, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia. Ota yhteyttä, kun tarvitset apua kasvatuspulmiin, vanhemmuuden haasteisiin tai kuormittavaan arkeen. Sinun ei tarvitse tietää, millaista apua ja tukea tarvitset. Mietimme kanssasi, mikä palvelu hyödyttäisi perhettäsi parhaiten ja ohjaamme sinut sinne.

Katso lapsiperheiden sosiaalineuvonnan yhteystiedot

Perhesosiaalityö  

Erityislapsen syntymä voi aiheuttaa perheelle erityisen tuen tarvetta. Perhesosiaalityöstä saat tukea esimerkiksi tilanteissa, kun lapsi sairastuu tai vanhempana olet uupumassa. Perhesosiaalityöntekijä laatii asiakassuunnitelman ja suunnittelee sinulle sopivimmat palvelut ja tukitoimet. Perhesosiaalityö tekee yhteistyötä koulun, päiväkodin, perheneuvolan ja erikoissairaanhoidon kanssa. 

Lue lisää perhesosiaalityöstä

Perheneuvola

Perheneuvola tarjoaa apua erilaisissa perheen kriisitilanteissa. Perheneuvolassa työskentelee sosiaalityöntekijöitä ja psykologeja. Siellä järjestetään myös erilaisia lasten tunnetaito- ja vanhemmuus ryhmiä. 

Lue lisää perheneuvolasta

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu tarjoaa käytännön apua, jos perheessäsi on kuormittava tilanne. Kotipalvelu voi auttaa esimerkiksi kodinhoitotyössä tai lastenhoidossa. Voit saada lapsiperheiden kotipalvelua esimerkiksi erityisen perhetilanteen perusteella.

Lue lisää lapsiperheiden kotipalvelusta

Lapsiperheiden kotihoito on pääasiallisesti maksullista. Sosiaali- ja terveyslautakunta on kuitenkin päättänyt, että se on maksutonta sellaisille sosiaalityön asiakkuudessa olevien erityistä tukea tarvitsevien lasten perheille, joille kotipalvelun tarve on kirjattu asiakassuunnitelmaan.

Lue lisää kotipalvelun maksuttomuudesta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Muut palvelumme

Kotihoito

Vaikeasti sairas lapsi tai aikuinen voi tarvita säännöllistä tai tilapäistä apua kotona asumisessaan. Yksi mahdollisuus hoidon järjestämiseen on kotihoito, joka tarkoittaa kotisairaanhoidon ja kotipalvelun kokonaisuutta. 

Lue lisää kotihoidosta 

Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystys auttaa iltaisin ja viikonloppuisin kiireellisesti hoivaa, turvaa ja apua tarvitsevia. 

Tarve sosiaalipalveluun voi olla kiireellinen esimerkiksi silloin, jos sinulla herää huoli lapsen hoidosta tai vammaisen ihmisen kotona pärjäämisestä.

Järjestämme kiireellisinä sosiaalipalveluina esimerkiksi majoitusta ja taloudellista tukea. Sosiaalipäivystys palvelee 24/7.

Katso sosiaalipäivystyksen yhteystiedot

Kriisipäivystys

Kriisipäivystys antaa kriisiapua äkillisissä, vakavissa kriisitilanteissa, kuten läheisen kuolemassa, vakavassa vammautumisessa tai sairastumisessa.

Kriisipäivystys palvelee 24/7.

Katso kriisipäivystyksen yhteystiedot

Taloudellinen tuki kriisitilanteissa

Erityishoitoraha

Elämän erilaiset kriisitilanteet voivat vaatia myös erityistä taloudellista tukea.

Kela maksaa erityishoitorahaa alle 16-vuotiaan sairaan tai vammaisen lapsen huoltajalle, joka ei voi tehdä työtään, koska hänen on osallistuttava sairaan lapsensa hoitoon tai kuntoutukseen.

Lue lisää Erityishoitorahasta Kelan sivuilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Ehkäisevä tai täydentävä toimeentulotuki

Kaupungilta voit hakea ehkäisevää tai täydentävää toimeentulotukea, jos taloudellinen tilanteesi heikkenee yllättäen ja merkittävästi sinun tai perheenjäsenesi sairastumisen vuoksi.

Lue lisää ehkäisevästä toimeentulotuesta ja sen hakemisesta