Lapsen terveyden ja kehityksen seuranta

Vauvan ja pienen lapsen kehitystä seurataan neuvolassa. Joissain tilanteissa lapsi voi tarvita erikoissairaanhoitoa, josta Helsingissä vastaa Uusi lastensairaala (ULS).

Kehityksen seuranta ja terveydenhoito

Erityisyydestä huolimatta vauvan ja pienen lapsen kasvua ja kehitystä seurataan neuvolassa. Käyntien yhteydessä keskustelemme myös teitä askarruttavista kysymyksistä. Lapsi saa lastenneuvolassa myös kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset vakavia sairauksia vastaan. 

Neuvolassa työskentelee terveydenhoitajia ja lääkäreitä, jotka tekevät yhteistyötä muiden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa.  Helsingissä on noin 20 neuvolaa, joista voit valita sinulle ja perheellesi parhaiten sopivan. 

Tutustu lastenneuvolaan ja ikäkausitarkastuksiin

Jos lapsi sairastuu flunssaan tai saa korvatulehduksen, hän saa hoitoa terveysasemalta. Ensisijainen terveysasemanne on oman asuinalueenne terveysasema, mutta voitte käyttää myös muiden terveysasemien palveluita.

Tutustu terveysasemiimme 

Jossain tilanteissa vauva tai lapsi voi tarvita erikoissairaanhoidon erikoisosaamista.  HUSin Uusi lastensairaala (ULS) palvelee Helsingissä erikoissairaanhoidon tarpeissa. 

Tutustu Uuteen laistensairaalaan (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Helsingissä on keskitetty erityisosaamista myös kehitysvammapoliklinikalle. Kehitysvammapoliklinikan palvelut on tarkoitettu helsinkiläisille kehitysvammaisille, jotka ovat saaneet erityishuollon päätöksen.

Tutustu Kehitysvammapoliklinikkaan

Terveydenhoidon maksut

Alle 18-vuotiaiden neuvola- ja terveyskeskuspalvelut sekä lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalvelut ovat maksuttomia. 

Sairaalahoito on maksullista.  Jos lapsesi tarvitsee vuoden aikana sairaanhoitoa enemmän kuin seitsemän päivää, ylimenevät päivät ovat maksuttomia. Sinun tulee esittää selvitys aikaisemmista hoitopäivistä sairaalalle.

Lue lisää terveydenhoidon maksuista

Terveydenhoidon maksuihin on myös mahdollista hakea huojennusta tai vapautusta, jos koet, ettei sinulla ole varaa maksaa asiakasmaksuja. 

Lue lisää huojennuksen tai vapautuksen ehdoista

Jos perheesi sosiaali- ja terveydenhuollon maksut kasvavat kohtuuttoman suureksi, myös maksukatosta voi olla apua. Maksukatto on summa, jonka korkeintaan maksat julkisista sosiaali- ja terveyspalveluista vuosittain. Tällä hetkellä maksukatto on 692 euroa vuodessa. Sinun tulee itse seurata maksukaton ylittymistä. Kun maksukattosi tulee täyteen, maksukaton piiriin kuuluvat palvelut ovat sinulle pääosin maksuttomia vuoden loppuun asti. Alle 18-vuotiaiden käyttämistä palveluista perityt maksut lasketaan yhteen hänen huoltajansa maksujen kanssa.

Lue lisää maksukatosta

Myös lapsen lääkkeillä on vuosiomavastuu eli lääkekatto. Vuosiomavastuu on korvattujen lääkekustannusten vuosittainen yläraja, jonka ylittymisen jälkeen sinulla on oikeus lisäkorvaukseen. Lisäkorvauksella pyritään siihen, että lääkekustannukset eivät nousisi kohtuuttoman suuriksi. 

Lue lisää lääkemaksukatosta Kelan sivuilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)