Nuoruus

Nuoruuteen liittyy usein monenlaista kehitykseen liittyvää hämmennystä. Murrosikä alkaa ja nuori saattaa pohdiskella omaa identiteettiään. Tältä sivulta löydät tietoa vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan nuoren terveydenhoidosta, kaupungin palveluista, opiskelun aloittamisesta sekä Kelan tuista ja palveluista.