Omaishoidon tuki vammaisen henkilön omaiselle

Omaishoidon tuki muodostuu omaishoitajan hoitopalkkiosta sekä lakisääteisistä vapaapäivistä.

Omaishoidolla tarkoitetaan vammaisen tai sairaan ihmisen hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.  

Omaishoitaja voi olla omainen tai muu läheinen, joka soveltuu tähän tehtävään terveytensä ja toimintakykynsä puolesta.

Omaishoidon tuki sisältää omaishoitajan rahallisen palkkion ja lakisääteiset vapaapäivät.

Voit hakea omaishoidon tukea täyttämällä hakemuslomakkeen. Liitteeksi tarvitset tilannetta riittävästi kuvaavan terveydenhuollon lausunnon, josta selviää hoidettavan diagnoosi ja tämänhetkinen terveydentila ja toimintakyky.

Toimita hakemus omaishoidettavan asuinalueen vammaispalveluiden toimipisteeseen.  

Kun omaishoidon tuen sosiaaliohjaaja on saanut hakemuksen ja liitteet, hän ottaa yhteyttä ja sopii kotikäyntiajan. Kotikäynnillä kirjoitamme yhdessä sinun ja hoidettavasi kanssa omaishoidon tuen palvelusuunnitelman.

Miten voin hakea omaishoidon tukea?

Omaishoidon tukea haetaan omaishoidon hakemuslomakkeella.

Katso tarkemmat ohjeet hakemiseen

Kun olemme saaneet hakemuksen, olemme sinuun yhteydessä ja tulemme kotikäynnille. Kotikäynnillä kirjoitamme yhdessä sinun ja hoidettavasi kanssa omaishoidon tuen palvelusuunnitelman. 

Miten omaishoitajan hoitopalkkio määräytyy?

Hoitopalkkion määrä perustuu hoidettavasi hoitoisuusryhmään. Emme ota huomioon perheen kotitöitä ja kodin ulkopuolisia asiointeja, kun arvioimme hoidon tarvetta ja määrittelemme omaishoidon tuen hoitoisuusryhmää. 

Hoitoisuusryhmään vaikuttaa moni asia. Määritämme sen päivittäisen henkilökohtaisen hoidon tai ohjauksen määrän, vaativuuden ja sitovuuden perusteella näissä arjen tarpeissa:   

 • peseytyminen   
 • ruokailu   
 • liikkuminen  
 • lääkitys  
 • pukeminen
 • WC-käynnit 
 • muut terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvät tehtävät 
 • hoidettavan muut tuen tarpeet, kuten yöaikainen hoito.   

Hoitoisuusryhmä määrittää omaishoitajan rahallisen palkkion suuruuden sekä lakisääteisten vapaapäivien määrän. Hoitoisuusryhmiä on kolme.   

Omaishoitajan palkkio maksetaan kuukausittain, ja se on veronalaista tuloa. Lakisääteiset vapaapäivät eivät alenna omaishoitajan palkkiota.  

 1. Ensimmäinen hoitoisuusryhmä 

  Ensimmäisessä ryhmässä hoitotilanne vaatii omaishoitajalta ympärivuorokautista työpanosta. Hoidettavaa ei voi jättää yksin kuin hetkeksi, ja hän tarvitsee apua lähes kaikissa päivittäisissä toiminnoissa, myös öisin. Ensimmäisen ryhmän omaishoitaja ei pysty käymään töissä kodin ulkopuolella. 

  Tässä ryhmässä omaishoitajalla on kolme lakisääteistä vapaapäivää kuukaudessa.  

  Hoitopalkkio on korkeintaan 1999,57 euroa kuukaudessa (2024). 

 2. Toinen hoitoisuusryhmä 

  Toisessa ryhmässä olevien henkilöiden hoitaminen on joko fyysisesti raskasta tai psyykkisesti kuormittavaa. Hoidossa oleva henkilö tarvitsee apua useana yönä viikossa. Hoidettavan voi jättää yksin kotiin lyhyeksi ajaksi esimerkiksi kaupassa käynnin takia. 

  Tässä ryhmässä omaishoitajalla on kolme lakisääteistä vapaapäivää kuukaudessa.   

  Hoitopalkkio on korkeintaan 922,69 euroa kuukaudessa (2024). 

 3. Kolmas hoitoisuusryhmä 

  Kolmannessa ryhmässä henkilö tarvitsee hoitoa ja huolenpitoa useamman kerran päivässä. Hoidettava tarvitsee apua öisin korkeintaan satunnaisesti ja pärjää päivisin yksin kotona useita tunteja. Omaishoitajan ei välttämättä tarvitse asua hoidettavan kanssa, vaan omaishoitaja käy hänen luonaan päivittäin. Omaishoitaja voi käydä töissä. 

  Tässä ryhmässä omaishoitajalla on kaksi lakisääteistä vapaapäivää kuukaudessa. 

  Hoitopalkkio korkeintaan 508,41 euroa kuukaudessa (2024).  

 1. Ensimmäinen hoitoisuusryhmä 

  Ensimmäisessä ryhmässä hoitotilanne vaatii omaishoitajalta ympärivuorokautista työpanosta. Hoidettavaa ei voi jättää yksin. Hoidettavan kunto on sellainen, että hän ei voi osallistua kodin ulkopuoliseen toimintaan. Hoidettavan yöhoito sisältää toimenpiteitä, joissa pelkkä valvonta ei riitä. Ensimmäisen ryhmän omaishoitaja ei pysty käymään töissä kodin ulkopuolella. 

  Tässä ryhmässä omaishoitajalla on kolme lakisääteistä vapaapäivää kuukaudessa.  

  Hoitopalkkio on korkeintaan 1999,57 euroa kuukaudessa (2024). 

 2. Toinen hoitoisuusryhmä 

  Toisessa ryhmässä hoidettavien hoitaminen on joko fyysisesti raskasta tai psyykkisesti kuormittavaa. Hoidossa oleva tarvitsee apua useana yönä viikossa. Hoidettavan voi jättää yksin kotiin lyhyeksi ajaksi esimerkiksi kaupassa käynnin takia. 

  Tässä ryhmässä omaishoitajalla on kolme lakisääteistä vapaapäivää kuukaudessa.  

  Hoitopalkkio on korkeintaan 922,69 euroa kuukaudessa (2024). 

 3. Kolmas hoitoisuusryhmä 

  Kolmannessa ryhmässä hoidettava tarvitsee apua monissa päivittäisissä toiminnoissa. Hän voi olla kuitenkin muutamia tunteja yksin lapsen ikätason huomioon ottaen. Tähän hoitoisuusryhmään kuuluvat myös he, jotka eivät pysty lainkaan olemaan yksin. Valvonnan tarve syntyy siitä, että hoidettava voi olla vaaraksi itselleen tai muille. Hoidettava voi kuitenkin olla säännöllisesti osan päivästä kodin ulkopuolella esimerkiksi päivähoidossa, koulussa, työtoiminnassa tai päivätoiminnassa. Omaishoitajan on mahdollista käydä tällöin töissä. 

  Omaishoitajalla on tässä ryhmässä kaksi lakisääteistä vapaapäivää kuukaudessa.  

  Hoitopalkkio korkeintaan 508,41 euroa kuukaudessa (2024).  

Palvelupisteet

Eteläinen vammaissosiaalityö

Osoite: Toinen linja 4 A, 00530 Helsinki

Itäinen vammaissosiaalityö

Osoite: Kahvikuja 3, 00980 Helsinki

Itäkadun perhekeskuksen lasten ja nuorten vammaissosiaalityö

Osoite: Tallinnanaukio 1, 00930 Helsinki

Kallion Virastotalon lasten ja nuorten vammaissosiaalityö

Osoite: Toinen linja 4 A, 00530 Helsinki

Läntinen ja pohjoinen vammaissosiaalityö

Osoite: Ala-Malmin tori 2, 5 ja 7. krs, 00700 Helsinki