Kumppanit ja kehittäjät

Korkeakoulut, kunnat, kaupungit ja järjestöt: Helsinki haluaa kehittää työtä ja yrittämistä kanssanne. Luodaan yhdessä innovaatioihin kannustava ympäristö sekä hyvät työn ja liiketoiminnan verkostot!

Kumppanuuksien ja kehittämisen keskeisimmät teemat

Kestävät ja älykkäät kaupunkiratkaisut

Rakennettuun ympäristöön, aluetason energiaratkaisuihin, kiertotalouden edistämiseen, urbaaniin ruuantuotantoon sekä liikenteeseen liittyen kehitämme erilaisten kumppanien kanssa kestäviä ja älykkäitä kaupunkiratkaisuja. Pyrimme edistämään erityisesti vähähiilisyyden ja vihreän siirtymän tavoitteita.

Älykäs oppiminen ja oppimisympäristöt (EdTech)

Kouluihin ja muihin oppimisympäristöihin kytkeytyviä älykkäitä ratkaisuja edistämme mahdollistamalla yritysten TKI-toimintaa tukevat kehitys- ja kokeiluympäristöt. EdTech-toimijat voivat kehittää ja kokeilla älykkäitä innovaatioitaan Helsingin peruskouluissa, lukioissa ja muissa oppimisympäristöissä.

Kiertotalous

Kehitämme kiertotalouden mukaista innovaatio- ja liiketoimintaa yhteistyökumppanien kanssa tällä hetkellä erityisesti rakentamissektorilla. Kiertotalouden klusteriohjelma(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) on esimerkki Helsingin ja aiheesta kiinnostuneiden yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen kiertotalousyhteistyöstä.

Digitalisaatio, AI ja data

Kaupungin tietojärjestelmiin ja tietovarastoihin päivittäin kertyvä data Helsingin palvelujen käytöstä avaa mahdollisuuksia erilaisten datapohjaisten palveluiden ja digitaalisten liiketoimintamallien kehittämiselle. Kehittämisyhteistyön keskiössä ovat ekosysteemit, joissa dataa ja toimintoja voidaan jakaa toimijoiden kesken tehokkaasti. 

Hyvinvointi- ja terveysteknologia (Health Tech)

Digitaaliset ratkaisut kuten virtuaalitodellisuus, robotiikka ja tekoäly tehostavat sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä tarjoavat ratkaisuja yksilön hyvinvoinnin tukemiseen. Mahdollistamme terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien innovaatioiden kokeilun aidossa toimintaympäristössä sekä yhdessä loppukäyttäjien, kaupungin henkilöstön ja yritysten kanssa.

Digitaaliset luovat alat 

Digitaalisten luovien alojen kehittämisen kärkinä Helsingissä ovat muun muassa lisätyn todellisuuden kehittäminen, AV- ja elokuva-ala, musiikki, esittävät taiteet sekä kirjallisuus ja käsikirjoittaminen. Erilaisilla kumppanuuksilla tuemme digitaalisten luovien alojen kansainvälistymistä. Elämystalouden globaalit markkinat houkuttelevat nuoria osaajia, pääomasijoittajia ja rahoittajia.

Smart as HEL - tiedekokeiluja Tiedekulmassa
Kuva: Shoot Hayley

Terveysteknologian kehittämisen yhteistyöhanke

Health Capital Helsinki on eri kaupunkien, korkeakoulujen sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin laajamittainen kumppanuushanke. Sen tarkoituksena on kiihdyttää pääkaupunkiseudun terveysteknologia-alan toimijoiden yhteistyötä. 

Health Capital Helsinki -sivusto (vain englanniksi)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kuva: Andrew Taylor

Kestävyyskumppanit-verkosto

Kestävyyskumppanit-verkosto on tarkoitettu yrityksille, jotka haluavat olla mukana tekemässä kestävää ja hiilineutraalia Helsinkiä.

Tutustu Kestävyyskumppanit-verkostoon

Testbed Helsinki

Helsinki on kaupungin kokoinen kokeilualusta eli tuttavallisesti Testbed. Muun muassa korkeakoulut ja yritykset voivat testata innovaatioitaan aidoissa kaupunkiympäristöissä.

Tutustu Testbed Helsinkiin(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)