Hyppää pääsisältöön

Kumppanit ja kehittäjät

Helsinki toimii yhteistyössä mm. korkeakoulujen, muiden kuntien ja kaupunkien sekä järjestöjen kanssa mahdollistaakseen työn ja yrittämisen kehittämisen. Yhteistyön keskiössä on luoda työlle ja liiketoiminnalle innovaatioihin kannustava ympäristö sekä hyvät verkostot.

Kumppanuuksien ja kehittämisen keskeisimmät teemat

Kestävät ja älykkäät kaupunkiratkaisut

Rakennettuun ympäristöön, aluetason energiaratkaisuihin, kiertotalouden edistämiseen, urbaaniin ruuantuotantoon sekä liikenteeseen liittyen kehitetään erilaisten kumppanien kanssa kestäviä ja älykkäitä kaupunkiratkaisuja. Näillä pyritään erityisesti edistämään vähähiilisyyden ja vihreän siirtymän tavoitteita.

Älykäs oppiminen ja oppimisympäristöt (EdTech)

Kouluihin ja muihin oppimisympäristöihin kytkeytyviä älykkäitä ratkaisuja halutaan edistää mahdollistamalla yritysten TKI-toimintaa tukevat kehitys- ja kokeiluympäristöt. EdTech-toimijat voivat kehittää ja kokeilla älykkäitä innovaatioitaan Helsingin peruskouluissa, lukioissa ja muissa oppimisympäristöissä.

Kiertotalous

Kiertotalouden mukaista innovaatio- ja liiketoimintaa kehitetään yhteistyökumppanien kanssa tällä hetkellä erityisesti rakentamissektorilla. Kiertotalouden klusteriohjelma on esimerkki Helsingin ja aiheesta kiinnostuneiden yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen kiertotalousyhteistyöstä.

Digitalisaatio, AI ja data

Kaupungin tietojärjestelmiin ja tietovarastoihin päivittäin kertyvä data Helsingin palvelujen käytöstä avaa mahdollisuuksia erilaisten datapohjaisten palveluiden ja digitaalisten liiketoimintamallien kehittämiselle. Kehittämisyhteistyön keskiössä ovat ekosysteemit, joissa dataa ja toimintoja voidaan jakaa toimijoiden kesken tehokkaasti. 

 

Hyvinvointi- ja terveysteknologia (Health Tech)

Etenkin digitaaliset ratkaisut kuten virtuaalitodellisuus, robotiikka ja tekoäly tehostavat sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä tarjoavat ratkaisuja yksilön hyvinvoinnin tukemiseen. Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien innovaatioiden kokeilu pyritään mahdollistamaan aidossa toimintaympäristössä sekä yhdessä loppukäyttäjien, kaupungin henkilöstön ja yritysten kanssa.

Digitaaliset luovat alat 

Digitaalisten luovien alojen kehittämisen kärkinä Helsingissä ovat muun muassa pelialan ja lisätyn todellisuuden kehittäminen, AV- ja elokuva-ala, musiikki, esittävät taiteet sekä kirjallisuus ja käsikirjoittaminen. Erilaisilla kumppanuuksilla pyritään tukemaan digitaalisten luovien alojen kansainvälistymistä, sillä elämystalouden markkinat ovat globaaleja, digitaalisten sisältöjen liiketoiminta on skaalautuvaa, alat houkuttelevat nuoria osaajia, pääomasijoittajia ja rahoittajia.

Smart as HEL - tiedekokeiluja Tiedekulmassa

Terveysteknologian kehittämisen yhteistyöhanke

Health Capital Helsinki on vuonna 2015 käynnistynyt, eri kaupunkien, korkeakoulujen sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin laajamittainen kumppanuushanke. Sen tarkoituksena on kiihdyttää pääkaupunkiseudun terveysteknologia-alan toimijoiden yhteistyötä. Helsinki rahoittaa nykyisen 2019-2022-ohjelmakauden yhteistyötä yhteensä 240 000 €/vuosi.

Health Capital Helsinki -sivusto (vain englanniksi)