Omaishoidettavien hoito omaishoitajien vapaapäivien aikana

Kun omaishoitajana vietät vapaapäivää, voimme järjestää hoitoapua hoidettavan kotona tai lyhytaikaishoitopaikoissa.

Lakisääteisten vapaiden toteuttamisvaihtoehdot 

Omaishoitajana sinulla on lakisääteinen oikeus pitää 2–3 vuorokautta vapaata niinä kuukausina, kun sinulle maksetaan omaishoidon tukea.  

Vapaapäivät on tarkoitettu sinun jaksamisesi tukemiseen. Kun olet vapaalla, läheisesi hoito voidaan järjestää:  

  • sijaisomaishoitajan avulla  
  • kunnallisessa ympärivuorokautisen hoidon yksikössä  
  • kaupungin hyväksymissä hoitopaikoissa palvelusetelillä  
  • kotiin annettavana hoitona palvelusetelillä  
  • kotiin annettavana hoitona tuntikorvauksella.   

Lue lisää hoitovaihtoehdoista ja niiden kustannuksista klikkaamalla otsikoita.

Omaishoitajana ehdotat itse sijaisomaishoitajaa.  Sijaisomaishoitaja hoitaa hoidettavaa joko hoidettavan tai sijaisomaishoitajan kotona.  

Sijaisomaishoitaja voi olla hoidettavan omainen tai muu läheinen. Sijaisomaishoitajana ei voi olla yritys.  

Teemme sijaisomaishoitajan kanssa kirjallisen toimeksiantosopimuksen.  Sijaisomaishoidon palkkio riippuu hoidettavan hoitoisuusryhmästä, ja se sisältää mahdolliset kulukorvaukset. Vuonna 2024 sijaisomaishoidon palkkiot ovat 131,24 e/vrk ja 65,62 e/vrk. 

Jos haluat järjestää vapaapäiväsi sijaisomaishoitona, ota yhteyttä omatyöntekijääsi.   

Lyhytaikaishoito tarkoittaa sitä, että omaishoitajan vapaapäivien aikana hoidettava sijoitetaan tarpeidensa ja toimintakykynsä mukaan sopivaan tilapäishoitopaikkaan. 

Tilapäishoitopaikkoja on ryhmäkodeissa, perhehoidossa ja muissa vammaisille lapsille, nuorille ja aikuisille tarkoitetuissa asumispaikoissa. 

Lyhytaikaishoito voi olla myös osavuorokautista, eli hoito kestää joko päivän tai yön ajan.   

Lyhytaikaishoito on maksullista ja siitä peritään 11,60 euron maksu yhdeltä lakisääteiseltä vapaapäivältä.   

Sovi lyhytaikaishoidosta omatyöntekijäsi kanssa.  

Tutustu lyhytaikaishoitopaikkohin

Voit saada lyhytaikaishoitoa varten myös palvelusetelin. Silloin valitset kaupungin hyväksymistä palveluntuottajista itse sopivan yksityisen hoitopaikan. Itsellesi jää maksettavaksi hoidon omavastuuosuus. 

Tutustu palvelusetelituottajiin palse.fi-palvelun palvelutuottajahaussa. 

Valitse palvelun myöntäjäksi “Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimi” ja palveluksi “Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen vapaapäiviä korvaava kodin ulkopuolella tapahtuva tilapäishoito”.  

Siirry palse.fi:hin (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  

Sovi lyhytaikaishoidosta omatyöntekijäsi kanssa. 

Jos haluat järjestää vapaasi kotiin annettavana hoitona, saat hoitoa varten palvelusetelin. Itsellesi jää maksettavaksi hoidon omavastuuosuus. 

Kotona annettavassa hoidossa yksi lakisääteinen vapaavuorokausi vastaa 12:ta tuntia. Jos sinulla on kolme lakisääteistä vapaata kuukaudessa, käytössäsi on 36 tuntia hoitoa kuukaudessa. Jos sinulla on kaksi vapaata, käytössäsi on 24 tuntia hoitoa kuukaudessa. Voit käyttää vapaatunnit haluamissasi jaksoissa.   

Teet sopimuksen Helsingin kaupungin hyväksymän palveluntuottajan kanssa. Palvelun tuottaja laskuttaa tunnit sinulta aina silloin, kun 12 tuntia on tullut täyteen.   

Tutustu palvelustelituottajiin palse.fi-palvelun Palvelutuottajahaussa. Valitse palvelun myöntäjäksi “Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimi” ja palveluksi “Alle 65-vutiaiden omaishoidon tuen kotiin annettava hoito”.  

Siirry palse.fi:hin(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  

Sovi kotiin annettavasta hoidosta omatyöntekijäsi kanssa.  

Voit myös järjestää vapaasi siten, että valitset ja palkkaat itse sopivan ihmisen omaistasi hoitamaan. Perheenjäseniä et voi palkata.   

Kotona annettavassa hoidossa yksi lakisääteinen vapaavuorokausi vastaa 12:ta tuntia. Jos sinulla on kolme lakisääteistä vapaata kuukaudessa, käytössäsi on 36 tuntia hoitoa kuukaudessa. Jos sinulla on kaksi vapaata, käytössäsi on 24 tuntia hoitoa kuukaudessa. 

Voit käyttää vapaatunnit haluamissasi jaksoissa. Voit käyttää tunteja yksittäin, mutta niitä ei voi kerätä: ne on käytettävä sen kuukauden jälkeen, kun oikeus vapaaseen on ansaittu. Korvauksen määrä on 10,44 e/tunti. 

Korvausta voidaan myöntää hoitajan palkkamenoihin enintään 3 x 12 tuntia tai 2 X 12 tuntia kuukaudessa riippuen vapaapäiväoikeutesi määrästä. 

Sovi kotiin annettavasta hoidosta omatyöntekijäsi kanssa.