Ensitieto nuoren sairastuessa tai vammautuessa

Jos sairastut tai vammaudut nuorena, tilanne voi tuoda lisämyllerrystä muutoinkin herkkään ikävaiheeseen. Tiedon tarve on valtava paitsi itselläsi, myös perheelläsi. Terveydenhuollon ammattilaisten kanssa voitte keskustella mieltä askarruttavista asioista.

Terveydenhuollon ammattilaisilta tulevan ensitiedon tarkoituksena on antaa tietoa vammasta tai sairaudesta. Saat usein samassa yhteydessä myös tietoa siitä, millaista tukea sinä ja perheesi voitte saada tässä tilanteessa. Ammattilaiset pyrkivät kertomaan sinulle ensitiedossa keskeisimpiä asioita.

  • Lääketieteellinen tieto pitää sisällään tietoa vamman tai sairauden vaikutuksesta tai ennusteista. Mikäli et ymmärrä kaikkea, kysy ja pyydä selkeyttämään viestiä. Jo potilaslaki velvoittaa terveydenhuollon ammattilaisia antamaan selvityksen siten, että ymmärrät potilaana sen sisällön.
  • Saat tietoa myös sairauden tai vamman kehitystä sekä hyvinvointiasi tukevista kuntoutusmahdollisuuksista.
  • Myös tieto tukimuodoista on tärkeää, sillä ne auttavat sinua ja koko perhettäsi arjen järjestelyissä.
  • Saat vinkkejä myös järjestöistä ja yhdistyksistä, jotka tarjoavat vertaistukea, neuvontaa, koulutuksia ja erilaisia tapahtumia.

Jos sairastut tai vammaudut yllättäen, on luonnollista, että uutta tilannetta on vaikea ymmärtää tai hyväksyä. Myös ammattilaisilta tuleva ensitieto voi tuntua täysin vieraalta eikä siitä ehkä jää mieleen paljonkaan asioita. Tietoa on ehkä vaikea sisäistää yhdellä kertaa.

Jos tunnet tarvitsevasi keskusteluapua ja tukea, kerro tarpeistasi ensitietoa antavalle henkilöstölle rohkeasti.

On luonnollista, että etsit ennemmin tai myöhemmin myös itse lisää tietoa. Se saattaa olla yksi keino helpottaa yllättävää tilannetta.