Kaupungin palvelut nuorille ja heidän perheilleen

Kaupungilla on tarjolla monenlaisia sosiaalipalveluita. Voit olla oikeutettu myös kaupungin vammaispalveluihin.

Palvelumme sinulle ja perheellesi

Kaupunki järjestää monenlaisia sosiaalipalveluita nuorille ja heidän vanhemmilleen. Saat tietoa sosiaalipalveluistamme lapsiperheiden sosiaalineuvonnasta. 

Katso lapsiperheiden sosiaalineuvonnan yhteystiedot

Lapsuuden vaihtuessa nuoruuteen saatat tarvita vammaispalveluja sekä tukea ja apua itsenäisyyteesi ja itsenäistymiseen. Vammaispalveluista sinä ja perheesi voitte hakea muun muassa henkilökohtaista apua ja tukihenkilöä, kuljetuspalveluita, lyhytaikaishoitoa, omaishoidon tukea tai perhehoitopaikkaa.

Tutustu vammaispalveluiden hakemiseen

Palvelemme alle 18-vuotiaita vammaisia helsinkiläisiä Kallion Virastotalossa ja Itäkadun perhekeskuksessa.

Perhesosiaalityö 

Voitte hakea sosiaalihuollosta ennaltaehkäisevästi esimerkiksi perhesosiaalityön palveluita. Perhesosiaalityöntekijä laatii asiakassuunnitelman ja suunnittelee tarvitsemiesi palveluiden ja tukitoimien kokonaisuuden. Perhesosiaalityö tekee yhteistyötä koulun, perheneuvolan ja erikoissairaanhoidon kanssa.

Lue lisää perhesosiaalityöstä  

Perheneuvola

Perhesosiaalityön lisäksi perheneuvola tarjoaa apua erilaisissa perheen kriisitilanteissa. Perheneuvolassa työskentelee sosiaalityöntekijöitä ja psykologeja. Siellä järjestetään myös erilaisia tunnetaito- ja vanhemmuusryhmiä. 

Lue lisää perheneuvolasta

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelusta voi olla apua, jos perheesi tarvitsee tilapäistä käytännön apua arjessa selviytymiseen. Kotipalvelu voi auttaa vanhempiasi esimerkiksi kodinhoitotyössä. Perheesi voi saada lapsiperheiden kotipalvelua esimerkiksi erityisen perhetilanteen perusteella.

Lue lisää lapsiperheiden kotipalvelusta

Lapsiperheiden kotihoito on pääasiallisesti maksullista. Sosiaali- ja terveyslautakunta on kuitenkin päättänyt, että se on maksutonta sellaisille sosiaalityön asiakkuudessa olevien erityistä tukea tarvitsevien lasten perheille, joille kotipalvelun tarve on kirjattu asiakassuunnitelmaan.

Lue lisää kotipalvelun maksuttomuudesta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Henkilökohtainen avustaja

Henkilökohtainen avustaja auttaa sinua elämään itsenäistä ja omannäköistä elämääsi.  Saat avustajalta apua päivittäisiin toimiisi, opiskeluusi tai vapaa-ajan harrastuksiisi. 

Henkilökohtaista apua voidaan järjestää työnantajamallilla, jolloin sinä tai perheesi palkkaatte avustajan ja toimitte avustajan työnantajana. Helsingin kaupunki maksaa avustajan palkan ilmoittamiesi tietojen perusteella. Avustusta voi hankkia myös palvelusetelillä tai kaupungin ostopalvelun kautta. Tällöin et voi itse valita avustajaa ja avustaja voi vaihdella eri kertoina.

Lue lisää henkilökohtaisesta avusta

Tukihenkilö

Tukihenkilö puolestaan toimii vapaaehtoisena ja voi lähteä kanssasi vaikkapa elokuviin tai muuhun vapaa-ajanviettoon. Tukihenkilö voi olla myös sinun keskustelu- ja ulkoiluseuranasi.

Lue lisää tukihenkilötoiminnasta

Kuljetuspalvelut

Voit hakea kuljetuspalvelua, jos et voi käyttää joukkoliikennettä vamman tai sairauden vuoksi. Kuljetuspalvelut helpottavat siirtymisiä vapaa-aikanasi vaikkapa erilaisiin harrastuksiin.

Lue lisää kuljetuspalvelusta

Omaishoito

Omaishoidolla tarkoitetaan vammaisen tai sairaan ihmisen hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Jos vanhempasi toimii omaishoitajanasi, hän saa hoidostasi rahallisen palkkion ja lakisääteiset vapaapäivät. 

Lue lisää omaishoidosta 

Lyhytaikaishoito

Sinulle voidaan järjestää lyhytaikaishoitoa esimerkiksi silloin, jos vanhempasi toimii omaishoitajanasi ja kaipaa välillä vapaata. Tilapäishoito tuo myös uusia kokemuksia sinulle. 

Tutustu lyhytaikaiseen asumiseen ja asumispaikkoihin

Perhehoito

Jos tarvitset ympärivuorokautista hoivaa, eikä vanhempien ole mahdollista hoitaa sinua kotona palvelujen turvin, sinulle voidaan hakea perhehoitopaikkaa. Asut tällöin perheenomaisesti perhehoitokodissa. Perhekodit sijaitsevat Helsingissä, muualla pääkaupunkiseudulla sekä muissa Suomen kunnissa.

Lue lisää perhehoidosta

Kotihoito

Jos olet vaikeasti sairas, perheesi voi tarvita vahvempaa tukea hoitamisessasi. Yksi mahdollisuus on kotihoito, joka tarkoittaa kotisairaanhoidon ja kotipalvelun kokonaisuutta. Kotihoito voi olla säännöllistä tai tilapäistä.

Lue lisää kotihoidosta